Tin nổi bật

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020
Quy định Phó chủ tịch UBND cấp xãQuy định Phó chủ tịch UBND cấp xã
10 điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/202010 điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/2020
Các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhCác hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Các trường hợp thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyềnCác trường hợp thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền