LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03

Ngày 18/01/2019 15:15:56

Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019


         UỶ BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    THÀNH PHỐ THANH HOÁ                                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                 TP.Thanh Hoá, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03

 

Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

 

* Lịch thay đổi theo lịch của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Thường trực Thành ủy

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị nội dung

T. Hai
14/01

7:30

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và triển khai phương hướng năm 2019

Đ/c Nga PCT

Trụ sở Phật giáo tỉnh

 

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Xuân CT

PH2

 

8:00

Họp xem xét quy hoạc tỷ lệ 1/500 khu đất số 01 phường Điện Biên (Khu đất Trụ sở CA TP)

Đ/c Tú PCT

PH tầng 1, Sở Xây dựng

 

8:00

Họp giải quyết vướng mắc trong triển khai dự án Khu đô thị núi long kết hợp dự án vành đai Đông Tây

Đ/c Thụ PCT

Trung tâm PTQĐ tỉnh

 

14:00

Hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm số 1 tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Xuân CT
Các PCT

PH2

 

14:00

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Nga PCT

Trụ sở Phật giáo tỉnh

 
T. Ba
15/01

7:30

LĐLĐ TP tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Kính PCT TT

HT tầng 6, Thành ủy

 

9:00

Họp về MBQH số 73

Đ/c Thụ PCT

PH2

P. TCKH

14:00

Họp GPMB dự án Khu đô thị số 1

Đ/c Thụ PCT

P. Đông Hải

Ban GPMB

14:00

Hội LHPN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, phương hướng năm 2019

Đ/c Nga PCT

PH tầng 6, Thành ủy

 

14:00

Họp triển khai quyết định của UBND tỉnh bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý

Đ/c Kính PCT TT
P. TNMT

PH tầng 3, Sở TNMT

 

15:00

Báo cáo phương án mở rộng đường từ
 BigC đến Cầu Đống

Đ/c Xuân CT

PH2

Ban 2

T. Tư
16/01

7:30

Giao ban công tác DS - KHHGĐ quý I NĂM 2019

Trung tâm DS KHHGĐ

Hội trường UBND TP

 

7:30

Hội Khuyến học thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Nga PCT

Hội trường P. GD ĐT

 

7:45

Ban ATGT tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Tú PCT

HT tầng 2, KS Sao Mai

 

8:00

Hội nghị tổng kết công tác phố, thôn năm 2018

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Hội nghị 25B

 

14:00

Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng thưởng thành phố xét khen thưởng năm 2018

Đ/c Xuân CT

PH2

P. Nội vụ

14:00

Họp GPMB Dự án khu dịch vụ, bãi đỗ xe tại phường Quảng Hưng

Đ/c Thụ PCT

Hội trường UBND TP

Ban GPMB

T. Năm
17/01

7:30

Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

Đ/c Thụ PCT

Hội trường phía Nam, Trung tâm HN 25B

 

7:30

Dự lễ đón nhận Trưởng Mầm non 27-2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Đ/c Nga PCT

Trưởng Mầm non
27-2

 

8:00

Dự kiến Họp GPMB đường Nguyễn Phục

Đ/c Tú PCT

PH2

 

13:30

Họp Ban Tổ chức tuần lễ văn hóa Hội An

Đ/c Nga PCT

PH2

 

15:00

Gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Hội trường UBND TP

 

T. Sáu
18/01

7:30

 Hội nghị trực tuyến cán bộ
chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đên năm 2025, định hướng đến năm 2030; nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đ/c Xuân CT
Các PCT

PH tầng 6, Thành ủy

 

14:00

Hội nghị giao ban khối Nội chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Thành ủy

 

14:00

Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc dự án Khu Trung tâm thưng mại, quảng cáo tỉnh

Đ/c Kính PCT TT

PH3

 

14:00

Hội nghị giao ban cán bộ chính sách trên các phường xã chuẩn bị tết Kỷ Hợi năm 2019

P. LĐ

PH2

 

14:00

Tổng kết công tác xây dựng Đảng cơ quan UBND thành phố năm 2018

Đ/c Thành PCT HĐ

Hội trường UBND TP

 

15:00

Sở TNMT tổ chức bàn giao đất cho Công ty TNHH Thuận Thành, Đông Hưng, TPTH

Đ/c Kính PCT TT

UBND xã Đông Hưng

 

16:00

Giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân CT

Thanh ủy

 

T. Bảy
19/01

8:00

BLL hưu trí Dân - Chính - Đảng TP tổ chức  Hội nghị mừng Đảng, mừng xuân, mừng thọ xuân Kỷ Hợi 2019

Đ/c Xuân CT

CLB Hàm Rồng

BLL hưu trí Dân - Chính - Đảng TP

 

 

 

 

 

CN
20/01

8:00

Họp dự án mở rộng đường từ BigC, phường Đông Hải đến Cầu Đống, P. An Hoạch

Đ/c Xuân CT
Đ/c Tú PCT
Đ/c Thụ PCT

PH2

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03

Đăng lúc: 18/01/2019 15:15:56 (GMT+7)

Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019


         UỶ BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    THÀNH PHỐ THANH HOÁ                                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                 TP.Thanh Hoá, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03

 

Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

 

* Lịch thay đổi theo lịch của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Thường trực Thành ủy

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị nội dung

T. Hai
14/01

7:30

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và triển khai phương hướng năm 2019

Đ/c Nga PCT

Trụ sở Phật giáo tỉnh

 

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Xuân CT

PH2

 

8:00

Họp xem xét quy hoạc tỷ lệ 1/500 khu đất số 01 phường Điện Biên (Khu đất Trụ sở CA TP)

Đ/c Tú PCT

PH tầng 1, Sở Xây dựng

 

8:00

Họp giải quyết vướng mắc trong triển khai dự án Khu đô thị núi long kết hợp dự án vành đai Đông Tây

Đ/c Thụ PCT

Trung tâm PTQĐ tỉnh

 

14:00

Hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm số 1 tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Xuân CT
Các PCT

PH2

 

14:00

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Nga PCT

Trụ sở Phật giáo tỉnh

 
T. Ba
15/01

7:30

LĐLĐ TP tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Kính PCT TT

HT tầng 6, Thành ủy

 

9:00

Họp về MBQH số 73

Đ/c Thụ PCT

PH2

P. TCKH

14:00

Họp GPMB dự án Khu đô thị số 1

Đ/c Thụ PCT

P. Đông Hải

Ban GPMB

14:00

Hội LHPN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, phương hướng năm 2019

Đ/c Nga PCT

PH tầng 6, Thành ủy

 

14:00

Họp triển khai quyết định của UBND tỉnh bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý

Đ/c Kính PCT TT
P. TNMT

PH tầng 3, Sở TNMT

 

15:00

Báo cáo phương án mở rộng đường từ
 BigC đến Cầu Đống

Đ/c Xuân CT

PH2

Ban 2

T. Tư
16/01

7:30

Giao ban công tác DS - KHHGĐ quý I NĂM 2019

Trung tâm DS KHHGĐ

Hội trường UBND TP

 

7:30

Hội Khuyến học thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Nga PCT

Hội trường P. GD ĐT

 

7:45

Ban ATGT tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Tú PCT

HT tầng 2, KS Sao Mai

 

8:00

Hội nghị tổng kết công tác phố, thôn năm 2018

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Hội nghị 25B

 

14:00

Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng thưởng thành phố xét khen thưởng năm 2018

Đ/c Xuân CT

PH2

P. Nội vụ

14:00

Họp GPMB Dự án khu dịch vụ, bãi đỗ xe tại phường Quảng Hưng

Đ/c Thụ PCT

Hội trường UBND TP

Ban GPMB

T. Năm
17/01

7:30

Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

Đ/c Thụ PCT

Hội trường phía Nam, Trung tâm HN 25B

 

7:30

Dự lễ đón nhận Trưởng Mầm non 27-2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Đ/c Nga PCT

Trưởng Mầm non
27-2

 

8:00

Dự kiến Họp GPMB đường Nguyễn Phục

Đ/c Tú PCT

PH2

 

13:30

Họp Ban Tổ chức tuần lễ văn hóa Hội An

Đ/c Nga PCT

PH2

 

15:00

Gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Hội trường UBND TP

 

T. Sáu
18/01

7:30

 Hội nghị trực tuyến cán bộ
chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đên năm 2025, định hướng đến năm 2030; nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đ/c Xuân CT
Các PCT

PH tầng 6, Thành ủy

 

14:00

Hội nghị giao ban khối Nội chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Thành ủy

 

14:00

Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc dự án Khu Trung tâm thưng mại, quảng cáo tỉnh

Đ/c Kính PCT TT

PH3

 

14:00

Hội nghị giao ban cán bộ chính sách trên các phường xã chuẩn bị tết Kỷ Hợi năm 2019

P. LĐ

PH2

 

14:00

Tổng kết công tác xây dựng Đảng cơ quan UBND thành phố năm 2018

Đ/c Thành PCT HĐ

Hội trường UBND TP

 

15:00

Sở TNMT tổ chức bàn giao đất cho Công ty TNHH Thuận Thành, Đông Hưng, TPTH

Đ/c Kính PCT TT

UBND xã Đông Hưng

 

16:00

Giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân CT

Thanh ủy

 

T. Bảy
19/01

8:00

BLL hưu trí Dân - Chính - Đảng TP tổ chức  Hội nghị mừng Đảng, mừng xuân, mừng thọ xuân Kỷ Hợi 2019

Đ/c Xuân CT

CLB Hàm Rồng

BLL hưu trí Dân - Chính - Đảng TP

 

 

 

 

 

CN
20/01

8:00

Họp dự án mở rộng đường từ BigC, phường Đông Hải đến Cầu Đống, P. An Hoạch

Đ/c Xuân CT
Đ/c Tú PCT
Đ/c Thụ PCT

PH2