Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

Ngày 18/10/2018 14:43:44

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 01 tháng 10 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

Địa điểm


T. Hai
01/10

7:30

Dự lễ dâng hương và kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi:

Đ/c Xuân CT

Khu di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân

14:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Xuân CT

PH2

14:30

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm trong việc thu, chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh, trong tâm là một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT
LĐ P. TCKH

PH1

T. Ba
02/10

7:30

UBND tỉnh hợp nghe báo cáo một số nội dung: Quy hoạch 1/500Khu đô thị mới Trung tâm thành phố;

Đ/c Tú PCT
LĐ P QLĐT

PH tầng 3, UBND tỉnh

8:00

Họp phân công nhiệm vụ phối hợp thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp "Cặp lá yêu thương" tại tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Nga PCT

Hội trường tầng 5, Sở LĐ, TB & XH

8:00

Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Đ/c Kính PCT TT

Hội trường UBND TP

8:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

Các Đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ TP

PH tầng 6, Thành ủy

9:00

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công viên tưởng niệm giáo viên và học sinh đã hy sinh tại đê sông Mã;

Đ/c Tú PCT
LĐ P QLĐT

PH tầng 3, UBND tỉnh

13:30

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Đ/c Nga PCT
P. LĐ, TB& XH

UBND huyện Hoằng Hóa

14:00

Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy

Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

PH BTV Thành ủy

15:00

Phương án sử dụng hạng mục công trình văn phòng trung tâm thường mại và giởi thiệu sản phẩm 3,5 tầng thuộc khu đô thị Đông Hương của công ty CP Việt Thanh Vnc

Đ/c Tú PCT
LĐ P QLĐT

PH tầng 3, UBND tỉnh

T. Tư
03/10

8:00

Đơn vị tư vấn và Ban số 2 báo cáo Đề án đặt tên đường phố và các xã lên phường

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT

PH2

8:00

HĐND thành phố giám sát CA thành phố về công tác phòng, chống tội phậm và vi phạm pháp luật

Thường trực HĐND TP

CA thành phố

14:00

Chủ tịch làm việc với Ban QLDA số 1, 2, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ về phương án tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động

Đ/c Xuân CT

PH2

T. Năm
04/10

8:00

Chủ tịch kiểm tra công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố

Đ/c Xuân CT

Một số điểm trên địa bàn TP

14:00

Công an tỉnh làm việc với Công an thành phố Thanh Hóa

Đ/c Xuân CT

CA 
thành phố

14:00

Hội nghị xem xét đề nghị của công ty CP đầu tư xây dựng Minh Hương  xin giao đất đợt 1 dự án Khu nhà ở thương mại Nam TPTH

Đ/c Kính PCTTT
P. TNMT
P. QLĐT

PH tầng 3,
 sở TNMT

15:00

Sở TNMT Họp xem xét đề nghịc của Công ty CP VISACO xin tiếp tục thuê đất số 04 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ

Đ/c Kính PCT TT

PH tầng 3,
 sở TNMT

T. Sáu
05/10

7:15

Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp đẩy mạnh xây dựng phường, xã, thị trấn ATTP

Thường trực UBND TP

Thành ủy

7:30

Hội nghị đánh giá 5 năm tình hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Đ/c Kính PCT TT
P. Kinh tế
P. TCKH

Trung tâm hội nghị 25B

14:30

Chủ tịch làm việc tại thành phó Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình

Đ/c Xuân CT

TP Tam Điệp Ninh Bình

T. Bảy
06/10

7:30

Dự lễ kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng - Trung Đô 10 năm TP Vinh đô thị loại I

Đ/c Tú PCT

TP Vinh, tỉnh Nghệ An

8:00

Chủ tịch dự Hội nghị giao ban chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

Đ/c Xuân CT
Đ/c Thọ PCTP TCKH

PH tầng 3, UBND tỉnh

CN
07/10

8:00

Làm việc với các phòng, ban về nội dung làm việc với Thương trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đề án thành lập 10 phường  TPTH

Đ/c Xuân CT

PH2

14:00

Chủ tịch làm việc về chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hoằng Lý

Đ/c Xuân CT

xã Hoằng Lý


 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

Đăng lúc: 18/10/2018 14:43:44 (GMT+7)

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 01 tháng 10 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

Địa điểm


T. Hai
01/10

7:30

Dự lễ dâng hương và kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi:

Đ/c Xuân CT

Khu di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân

14:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Xuân CT

PH2

14:30

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm trong việc thu, chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh, trong tâm là một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT
LĐ P. TCKH

PH1

T. Ba
02/10

7:30

UBND tỉnh hợp nghe báo cáo một số nội dung: Quy hoạch 1/500Khu đô thị mới Trung tâm thành phố;

Đ/c Tú PCT
LĐ P QLĐT

PH tầng 3, UBND tỉnh

8:00

Họp phân công nhiệm vụ phối hợp thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp "Cặp lá yêu thương" tại tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Nga PCT

Hội trường tầng 5, Sở LĐ, TB & XH

8:00

Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Đ/c Kính PCT TT

Hội trường UBND TP

8:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

Các Đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ TP

PH tầng 6, Thành ủy

9:00

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công viên tưởng niệm giáo viên và học sinh đã hy sinh tại đê sông Mã;

Đ/c Tú PCT
LĐ P QLĐT

PH tầng 3, UBND tỉnh

13:30

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Đ/c Nga PCT
P. LĐ, TB& XH

UBND huyện Hoằng Hóa

14:00

Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy

Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

PH BTV Thành ủy

15:00

Phương án sử dụng hạng mục công trình văn phòng trung tâm thường mại và giởi thiệu sản phẩm 3,5 tầng thuộc khu đô thị Đông Hương của công ty CP Việt Thanh Vnc

Đ/c Tú PCT
LĐ P QLĐT

PH tầng 3, UBND tỉnh

T. Tư
03/10

8:00

Đơn vị tư vấn và Ban số 2 báo cáo Đề án đặt tên đường phố và các xã lên phường

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT

PH2

8:00

HĐND thành phố giám sát CA thành phố về công tác phòng, chống tội phậm và vi phạm pháp luật

Thường trực HĐND TP

CA thành phố

14:00

Chủ tịch làm việc với Ban QLDA số 1, 2, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ về phương án tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động

Đ/c Xuân CT

PH2

T. Năm
04/10

8:00

Chủ tịch kiểm tra công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố

Đ/c Xuân CT

Một số điểm trên địa bàn TP

14:00

Công an tỉnh làm việc với Công an thành phố Thanh Hóa

Đ/c Xuân CT

CA 
thành phố

14:00

Hội nghị xem xét đề nghị của công ty CP đầu tư xây dựng Minh Hương  xin giao đất đợt 1 dự án Khu nhà ở thương mại Nam TPTH

Đ/c Kính PCTTT
P. TNMT
P. QLĐT

PH tầng 3,
 sở TNMT

15:00

Sở TNMT Họp xem xét đề nghịc của Công ty CP VISACO xin tiếp tục thuê đất số 04 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ

Đ/c Kính PCT TT

PH tầng 3,
 sở TNMT

T. Sáu
05/10

7:15

Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp đẩy mạnh xây dựng phường, xã, thị trấn ATTP

Thường trực UBND TP

Thành ủy

7:30

Hội nghị đánh giá 5 năm tình hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Đ/c Kính PCT TT
P. Kinh tế
P. TCKH

Trung tâm hội nghị 25B

14:30

Chủ tịch làm việc tại thành phó Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình

Đ/c Xuân CT

TP Tam Điệp Ninh Bình

T. Bảy
06/10

7:30

Dự lễ kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng - Trung Đô 10 năm TP Vinh đô thị loại I

Đ/c Tú PCT

TP Vinh, tỉnh Nghệ An

8:00

Chủ tịch dự Hội nghị giao ban chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

Đ/c Xuân CT
Đ/c Thọ PCTP TCKH

PH tầng 3, UBND tỉnh

CN
07/10

8:00

Làm việc với các phòng, ban về nội dung làm việc với Thương trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đề án thành lập 10 phường  TPTH

Đ/c Xuân CT

PH2

14:00

Chủ tịch làm việc về chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hoằng Lý

Đ/c Xuân CT

xã Hoằng Lý