Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

Ngày 18/10/2018 14:43:44

 Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 06 tháng 8 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

 

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

Địa điểm


T. Hai
06/8

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP


Đ/c Xuân CT

PH2

8:00

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ trẻ em; giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Đ/c Nga PCT

Viettel 
Thanh Hóa

8:00

Dự buổi thuyết trình chủ đề "Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú" do BTC Tỉnh ủy tổ chức

Đ/c Vân  
TP. Nội vụ

PH Tầng 2, BTC Tỉnh ủy

14:00

Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND nghe dự thảo báo cáo một số Đề án

Đ/c Xuân CT
Các Đ/c PCT

PH2

 

 

 

 

T. Ba
07/8

8:00

Họp Hội đồng GPMB Bệnh viện ung bướu

Đ/c Thụ  PCT

PH1

8:00

UBND tp làm việc với các phòng, ban, phường Hàm Rồng giải quyết các nội dung liên quan đến đường vào Động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng

Đ/c Xuân CT
Đ/c Kinh PCT TT
Đ/c Nga PCT

PH2

8:30

Chủ tịch, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh họp, nghe báo áo và thảo luận cho ý kiến về Địa điểm đầu tư cụm văn hóa tâm linh đồi Quyết Thắng

Đ/c Nga PCT

PH tầng 3, UBND tỉnh

14:00

Chủ tịch UBND thành phố làm việc với các phòng: Nội vụ, Tư pháp, LĐ, TB & XH, Y tế, Văn phòng HĐND - UBND về công tác cải cách thủ tục hành chính

Đ/c Xuân CT

PH2

14:00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo thành phố xem xét vụ việc Bà Nguyễn Thị Kỳ giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Công Hoan phường Ba Đình

Đ/c Kính PCT TT

PH1

T. Tư
08/8

8:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền chủ trì Hội nghị nghe báo cáo về tuyển dụng hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn thành phố

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT
P. GD ĐT
P. Nội vụ

PH tầng 2, UBND tỉnh

8:00

Họp Đánh giá thực hiện kế hoạch 79 của tỉnh về khảo sát, điều tra về thuế khoán và thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; tình hình thu ngân sách, thu thường xuyên, thu tiền sử dụng đất 7 tháng và các biện pháp, giải pháp thu thường xuyên, thu tiền sử dụng đất

Đ/c Thụ  PCT

PH2

8:00

Họp xử lý tình hình ngập úng tại P. Tào Xuyên

Đ/c Tú  PCT

PH1

14:00

Giao ban tiến độ GPMB Dự án Khu đô thị số 1

Đ/c Thụ  PCT

PH1

 

 

 

 

T. Năm
09/8

6:30

Diễn tập khu vực phòng thủ xã, phường năm 2018 tại phường Tào Xuyên

Đ/c Xuân CT
Các Đ/c PCT

P. Tào Xuyên

8:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga PCT UBND thành phố tiếp công dân theo lịch

Đ/c Nga PCT

Trụ sở tiếp công dân tp

14:00

Hội nghị xem xét việc đề nghị chấp thuận chủ trương giao đất đợt 1 dự án Khu đô thị dự án Khu đô thị Đại lộ Bắc Nam TPTH của Công ty TNHH Điện tử tin học viễn thông FITC

Đ/c Kính PCT TT
LĐ P. TNMT

PH tầng 3, 
Sở TNMT

14:00

Báo cáo tiến độ xử lý một số khó khăn, vướng mắc đường Đại lộ Đông Tây

Đ/c Tú  PCT

PH1

14:00

Nghe dự án Nhà ở Quảng Phú và  Dự án Hồ Thành

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT

PH2

T. Sáu
10/8

7:30

Tổng kết phong trào Người cao tuổi làm kinh tế giỏi 5 năm (2013 - 2018) tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Nga PCT

Nhà hát 
Lam Sơn

14:00

Giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân CT

Thành ủy

 

 

 

 

T. Bảy
11/8

8:00

Làm việc với xã Quảng Thịnh

Đ/c Xuân CT

Công sở xã Quảng Thịnh

 

 

 

 

CN
12/8

8:00

Kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại các phường, xã: Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Đông Cương, Đông Tân

Đ/c Xuân CT
Đ/c Kinh PCT TT

Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Đông Cương, Đông Tân

 

 

 

 


Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

Đăng lúc: 18/10/2018 14:43:44 (GMT+7)

 Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 06 tháng 8 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

 

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

Địa điểm


T. Hai
06/8

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP


Đ/c Xuân CT

PH2

8:00

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ trẻ em; giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Đ/c Nga PCT

Viettel 
Thanh Hóa

8:00

Dự buổi thuyết trình chủ đề "Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú" do BTC Tỉnh ủy tổ chức

Đ/c Vân  
TP. Nội vụ

PH Tầng 2, BTC Tỉnh ủy

14:00

Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND nghe dự thảo báo cáo một số Đề án

Đ/c Xuân CT
Các Đ/c PCT

PH2

 

 

 

 

T. Ba
07/8

8:00

Họp Hội đồng GPMB Bệnh viện ung bướu

Đ/c Thụ  PCT

PH1

8:00

UBND tp làm việc với các phòng, ban, phường Hàm Rồng giải quyết các nội dung liên quan đến đường vào Động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng

Đ/c Xuân CT
Đ/c Kinh PCT TT
Đ/c Nga PCT

PH2

8:30

Chủ tịch, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh họp, nghe báo áo và thảo luận cho ý kiến về Địa điểm đầu tư cụm văn hóa tâm linh đồi Quyết Thắng

Đ/c Nga PCT

PH tầng 3, UBND tỉnh

14:00

Chủ tịch UBND thành phố làm việc với các phòng: Nội vụ, Tư pháp, LĐ, TB & XH, Y tế, Văn phòng HĐND - UBND về công tác cải cách thủ tục hành chính

Đ/c Xuân CT

PH2

14:00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo thành phố xem xét vụ việc Bà Nguyễn Thị Kỳ giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Công Hoan phường Ba Đình

Đ/c Kính PCT TT

PH1

T. Tư
08/8

8:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền chủ trì Hội nghị nghe báo cáo về tuyển dụng hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn thành phố

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT
P. GD ĐT
P. Nội vụ

PH tầng 2, UBND tỉnh

8:00

Họp Đánh giá thực hiện kế hoạch 79 của tỉnh về khảo sát, điều tra về thuế khoán và thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; tình hình thu ngân sách, thu thường xuyên, thu tiền sử dụng đất 7 tháng và các biện pháp, giải pháp thu thường xuyên, thu tiền sử dụng đất

Đ/c Thụ  PCT

PH2

8:00

Họp xử lý tình hình ngập úng tại P. Tào Xuyên

Đ/c Tú  PCT

PH1

14:00

Giao ban tiến độ GPMB Dự án Khu đô thị số 1

Đ/c Thụ  PCT

PH1

 

 

 

 

T. Năm
09/8

6:30

Diễn tập khu vực phòng thủ xã, phường năm 2018 tại phường Tào Xuyên

Đ/c Xuân CT
Các Đ/c PCT

P. Tào Xuyên

8:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga PCT UBND thành phố tiếp công dân theo lịch

Đ/c Nga PCT

Trụ sở tiếp công dân tp

14:00

Hội nghị xem xét việc đề nghị chấp thuận chủ trương giao đất đợt 1 dự án Khu đô thị dự án Khu đô thị Đại lộ Bắc Nam TPTH của Công ty TNHH Điện tử tin học viễn thông FITC

Đ/c Kính PCT TT
LĐ P. TNMT

PH tầng 3, 
Sở TNMT

14:00

Báo cáo tiến độ xử lý một số khó khăn, vướng mắc đường Đại lộ Đông Tây

Đ/c Tú  PCT

PH1

14:00

Nghe dự án Nhà ở Quảng Phú và  Dự án Hồ Thành

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT

PH2

T. Sáu
10/8

7:30

Tổng kết phong trào Người cao tuổi làm kinh tế giỏi 5 năm (2013 - 2018) tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Nga PCT

Nhà hát 
Lam Sơn

14:00

Giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân CT

Thành ủy

 

 

 

 

T. Bảy
11/8

8:00

Làm việc với xã Quảng Thịnh

Đ/c Xuân CT

Công sở xã Quảng Thịnh

 

 

 

 

CN
12/8

8:00

Kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại các phường, xã: Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Đông Cương, Đông Tân

Đ/c Xuân CT
Đ/c Kinh PCT TT

Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Đông Cương, Đông Tân