Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018

Ngày 18/10/2018 14:43:44

Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

T. Hai
09/4

9:00

Giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân - CT

9:00

Dự HN xem xét nội dung xin cấp phép nạo vét bù, đất khu vực cầu cảng Nam Ngạn của Kho 661 - Cục Xăng dầu, Tổng Cục Hậu cần

Đ/c Kính PCT TT

14:00

Họp triển khai Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Đầu tư xây dựng khu bến bãi tập kết VLXD tại phường Đông Hải, TPThanh Hóa

Đ/c Tú

14:00

Dự HN nghe báo cáo và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung theo chương trình công tác của UBND tỉnh

Đ/c Xuân - Chủ tịch

 

 

 

T. Ba
10/4

8:00

HĐND giám sát tại phường Đông Thọ về Thu - Chi ngân sách Nhà nước

TT HĐND

 

 

 

8:00

Chủ tich làm việc với các xã đang xây dựng Chương trình nông thôn mới

Đ/c Xuân -CT
Đ/c Kính- PCT

8:00

HN giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB dự án Khu đô thị số 1

Đ/c Thụ - PCT

8:00

Dự bàn giao công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Phục thuộc dự án Phát triển toàn diện KTXH TP Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT

13:30

Hội nghị tổng kết công tác ATVSTP năm 2017, phương hướng năm 2018

Đ/c Kính - PCT

14:00

Hội nghị về công tác VSMT 12 phường trung tâm tp

Đ/c Tú - PCT

14:00

HĐND giám sát tại phường Phú Sơn về Thu - Chi ngân sách Nhà nước

TT HĐND

 

 

 

T. Tư
11/4

7:30

 

 

8:00

HĐND giám sát tại phường Phú Sơn về Thu - Chi ngân sách Nhà nước

TT HĐND

8:00

Rà soát hồ sơ sát nhập phố thôn trên địa bàn

P. Nội vụ

8:00

Dự Hội nghị sở kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 29/6/2012 của BCH Đảng bộ thành phố về "Huy động nội lực phát triển kinh tế"; Triển khai KH thực hiện Kết luận số 267-KL/TU, ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới

Thường trực HĐND- UBND

13:30

Dự HN Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029 - 2019) do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì

Đ/c Nga - PCT

14:00

Dự HN giải quyết vướng mắc trong bồi thường GPMB dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa do Sở TN&MT tổ chức

Đ/c Tú PCT

14:00

Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ thành phố tổ chức mở thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Quảng Hưng, phường Quảng Hưng

P. Kinh tế

14:00

Dự HN thống nhất chủ trương cho thu hồi đất ngoài mốc dự án phát triển nhà ở tại phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa

Đ/c Thụ -PCT

14:00

Hội nghị Thông qua thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và các phòng chuyên môn

Đ/c Xuân -CT

T.Năm 12/4

 

 

 

8:00

HN Rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Đ/c Xuân - CT

8:00

Dự kiến Trung tâm dân số thành phố triển khai
 kế hoạch năm 2018

Trung tâm 
dân số

8:00

Dự HN Nghe báo cóa Kịch bản Lễ khai mạc, Bế mạc, Chương trình Nghệ thuật, Lễ diễu hành Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018

Đ/c Nga PCT

8:00

Dự HN nghe báo cáo QHCT 1/500 khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa do PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chủ trì

Đ/c Tú PCT

8:00

Dự HN triển khai các biện pháp và hướng dẫn chi tiết xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đối với sản phẩm thịt gà đông lạnh do Sở NT&PTNT tổ chức

Đ/c Kính PCT TT

13:30

Dự Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Thanh Hóa lầ thứ III, nhiệm kỳ 2018 -2023

Đ/c Kính PCT TT

14:00

Dự kiến Họp giao ban công tác GPMB dự án Bệnh viện Ung Bướu

Đ/c Thụ PCT

14:00

Họp Hội đồng xét kỷ luật cán bộ, công chức xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT

14:00

Dự kiến Họp Hội đồng GPMB dự án Bệnh viện Nội tiết

Đ/c Nga PCT

 

 

 

T. Sáu
13/4

8:00

Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp năm 2017; Kế hoạch phát triển DN năm 2018

Đ/c Xuân - CT

8:00

Làm việc với Đoàn Kiểm tra kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018

Đ/c Kính PCT

 

 

 

14:00

Dự kiến Giao ban Thường trực UBND thành phố

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

14:00

Làm việc với Hội thánh tin lành Thanh Hóa về Kế hoạch nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án: Đầu tư XD đường Đại lộ Đông Tây TP Thanh Hóa đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến QL1A

Đ/c Tú PCT

 

 

 

T.Bảy 14/4

7:30

 

 

13:30

 

 

CN
15/4

7:30

 

 

13:30

 

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018

Đăng lúc: 18/10/2018 14:43:44 (GMT+7)

Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

T. Hai
09/4

9:00

Giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân - CT

9:00

Dự HN xem xét nội dung xin cấp phép nạo vét bù, đất khu vực cầu cảng Nam Ngạn của Kho 661 - Cục Xăng dầu, Tổng Cục Hậu cần

Đ/c Kính PCT TT

14:00

Họp triển khai Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Đầu tư xây dựng khu bến bãi tập kết VLXD tại phường Đông Hải, TPThanh Hóa

Đ/c Tú

14:00

Dự HN nghe báo cáo và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung theo chương trình công tác của UBND tỉnh

Đ/c Xuân - Chủ tịch

 

 

 

T. Ba
10/4

8:00

HĐND giám sát tại phường Đông Thọ về Thu - Chi ngân sách Nhà nước

TT HĐND

 

 

 

8:00

Chủ tich làm việc với các xã đang xây dựng Chương trình nông thôn mới

Đ/c Xuân -CT
Đ/c Kính- PCT

8:00

HN giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB dự án Khu đô thị số 1

Đ/c Thụ - PCT

8:00

Dự bàn giao công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Phục thuộc dự án Phát triển toàn diện KTXH TP Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT

13:30

Hội nghị tổng kết công tác ATVSTP năm 2017, phương hướng năm 2018

Đ/c Kính - PCT

14:00

Hội nghị về công tác VSMT 12 phường trung tâm tp

Đ/c Tú - PCT

14:00

HĐND giám sát tại phường Phú Sơn về Thu - Chi ngân sách Nhà nước

TT HĐND

 

 

 

T. Tư
11/4

7:30

 

 

8:00

HĐND giám sát tại phường Phú Sơn về Thu - Chi ngân sách Nhà nước

TT HĐND

8:00

Rà soát hồ sơ sát nhập phố thôn trên địa bàn

P. Nội vụ

8:00

Dự Hội nghị sở kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 29/6/2012 của BCH Đảng bộ thành phố về "Huy động nội lực phát triển kinh tế"; Triển khai KH thực hiện Kết luận số 267-KL/TU, ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới

Thường trực HĐND- UBND

13:30

Dự HN Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029 - 2019) do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì

Đ/c Nga - PCT

14:00

Dự HN giải quyết vướng mắc trong bồi thường GPMB dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa do Sở TN&MT tổ chức

Đ/c Tú PCT

14:00

Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ thành phố tổ chức mở thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Quảng Hưng, phường Quảng Hưng

P. Kinh tế

14:00

Dự HN thống nhất chủ trương cho thu hồi đất ngoài mốc dự án phát triển nhà ở tại phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa

Đ/c Thụ -PCT

14:00

Hội nghị Thông qua thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và các phòng chuyên môn

Đ/c Xuân -CT

T.Năm 12/4

 

 

 

8:00

HN Rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Đ/c Xuân - CT

8:00

Dự kiến Trung tâm dân số thành phố triển khai
 kế hoạch năm 2018

Trung tâm 
dân số

8:00

Dự HN Nghe báo cóa Kịch bản Lễ khai mạc, Bế mạc, Chương trình Nghệ thuật, Lễ diễu hành Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018

Đ/c Nga PCT

8:00

Dự HN nghe báo cáo QHCT 1/500 khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa do PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chủ trì

Đ/c Tú PCT

8:00

Dự HN triển khai các biện pháp và hướng dẫn chi tiết xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đối với sản phẩm thịt gà đông lạnh do Sở NT&PTNT tổ chức

Đ/c Kính PCT TT

13:30

Dự Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Thanh Hóa lầ thứ III, nhiệm kỳ 2018 -2023

Đ/c Kính PCT TT

14:00

Dự kiến Họp giao ban công tác GPMB dự án Bệnh viện Ung Bướu

Đ/c Thụ PCT

14:00

Họp Hội đồng xét kỷ luật cán bộ, công chức xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT

14:00

Dự kiến Họp Hội đồng GPMB dự án Bệnh viện Nội tiết

Đ/c Nga PCT

 

 

 

T. Sáu
13/4

8:00

Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp năm 2017; Kế hoạch phát triển DN năm 2018

Đ/c Xuân - CT

8:00

Làm việc với Đoàn Kiểm tra kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018

Đ/c Kính PCT

 

 

 

14:00

Dự kiến Giao ban Thường trực UBND thành phố

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

14:00

Làm việc với Hội thánh tin lành Thanh Hóa về Kế hoạch nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án: Đầu tư XD đường Đại lộ Đông Tây TP Thanh Hóa đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến QL1A

Đ/c Tú PCT

 

 

 

T.Bảy 14/4

7:30

 

 

13:30

 

 

CN
15/4

7:30

 

 

13:30