Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

Ngày 18/10/2018 14:43:44

 Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 10 tháng 9 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

 

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

Địa điểm


T. Hai
10/9

8:00

Chủ tịch làm với P. TC - KH và Chi cục Thuế về dự toán ngân sách năm 2019
- Làm việc với phòng TC - KH về tiến độ xây dựng các công trình tại các xã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới năm 2018 và năm 2019

Đ/c Xuân CT

PH1

8:00

Làm việc với đoàn kiểm tra số 3 (Sở Xây dựng) về công tác GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thụ PCT

PH2

14:00

Phòng Tư pháp tổ chức trao giấy kết hôn có yếu tố nước ngoài

P. Tư pháp

Hội trường UBND TP

14:00

Họp triển khai công tác đảm bảo ANTT dịp Trung Thu 2018

Đ/c Tú PCT

PH2

14:00

Họp giao ban Công tác GPMB dự án: KĐT mới Đông Sơn và Chợ Thành Mai

Đ/c Thụ PCT

PH1

T. Ba
11/9

7:30

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và quán triệt, triển khai NQ, KL của Trung ương

Đ/c Thụ PCT

Trung tâm Hội nghị 25B

8:00

Tập huấn vẽ sơ đồ về tổng điều tra dân số 2019

Đ/c Tú PCT
Khai mạc

Hội trường UBND TP

14:00

Kiểm tra thực địa khu đất doanh trại cũ cơ quan cơ quan Bộ Chỉ huy QS tỉnh để xác định giá trị nhà và tài sản gắn liền với đất làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Quân khu và Bộ Quốc phòng


Lãnh đạo 
P. TCKH

42 Đại lộ Lê Lợi, TPTH

14:00

Chương trình tiếp sức đến trường trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên đia bàn thành phố

Đ/c Tú PCT

Hội trường UBND TP

 

 

 

 

T. Tư
12/9

7:00

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT

Đ/c Thụ PCT

Trung tâm Hội nghị 25B

7:30

Kiểm tra thực địa khu đất doanh trại cũ cơ quan cơ quan Bộ Chỉ huy QS tỉnh để xác định giá trị nhà và tài sản gắn liền với đất làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Quân khu và Bộ Quốc phòng

Lãnh đạo 
P. TCKH

42 Đại lộ Lê Lợi, TPTH

8:00

Dự kiến giao ban MTTQ và các đoàn thể TP

Đại diện lãnh đạo UBND

Thành ủy

14:00

Họp đối thoại vận động hộ ông Lê Văn Thạo dự án Khu dân cư trường Đại học Hồng Đức

Đ/c Thụ PCT

UBND
 P. Đông Sơn

T. Năm
13/9

7:00

Đoàn công tác của đồng chí Lê Trọng Thụ, PCT UBND thăm, tặng quà nhân dân bị lũ lụt tại huyện Thạch Thành, Quan Sơn

Đ/c Thụ PCT

Huyện Thạch Thành, Quan Sơn

8:00

Đồng chí Lê Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND TP Tiếp công dân theo lịch

Đ/c Tú PCT

Trụ sở tiếp công dân TP

14:00

Dự kiến Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến kiến nghị của Chùa Mật Đa, phường Nam Ngạn

Đ/c Kính PCT TT

UBND
 P. Nam Ngạn

14:00

Xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4

Đ/c Tú PCT

PH tầng 1, Sở Xây dựng

T. Sáu
14/9

8:00

Dự kiến Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Xuân CT

PH2

8:00

Dự kiến giao ban Khối nội chính thành phố

Đại diện lãnh đạo UBND

Thành ủy

14:00

Dự kiến Họp thực hiện kết luận số 700 của Thanh tra tỉnh

Đ./c Kính PCT TT
các Đ/c PCT

PH1

 

 

 

 

T. Bảy
15/9

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
16/9

 

 

 

 

 

 

 

 


Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

Đăng lúc: 18/10/2018 14:43:44 (GMT+7)

 Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 10 tháng 9 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

 

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

Địa điểm


T. Hai
10/9

8:00

Chủ tịch làm với P. TC - KH và Chi cục Thuế về dự toán ngân sách năm 2019
- Làm việc với phòng TC - KH về tiến độ xây dựng các công trình tại các xã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới năm 2018 và năm 2019

Đ/c Xuân CT

PH1

8:00

Làm việc với đoàn kiểm tra số 3 (Sở Xây dựng) về công tác GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thụ PCT

PH2

14:00

Phòng Tư pháp tổ chức trao giấy kết hôn có yếu tố nước ngoài

P. Tư pháp

Hội trường UBND TP

14:00

Họp triển khai công tác đảm bảo ANTT dịp Trung Thu 2018

Đ/c Tú PCT

PH2

14:00

Họp giao ban Công tác GPMB dự án: KĐT mới Đông Sơn và Chợ Thành Mai

Đ/c Thụ PCT

PH1

T. Ba
11/9

7:30

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và quán triệt, triển khai NQ, KL của Trung ương

Đ/c Thụ PCT

Trung tâm Hội nghị 25B

8:00

Tập huấn vẽ sơ đồ về tổng điều tra dân số 2019

Đ/c Tú PCT
Khai mạc

Hội trường UBND TP

14:00

Kiểm tra thực địa khu đất doanh trại cũ cơ quan cơ quan Bộ Chỉ huy QS tỉnh để xác định giá trị nhà và tài sản gắn liền với đất làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Quân khu và Bộ Quốc phòng


Lãnh đạo 
P. TCKH

42 Đại lộ Lê Lợi, TPTH

14:00

Chương trình tiếp sức đến trường trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên đia bàn thành phố

Đ/c Tú PCT

Hội trường UBND TP

 

 

 

 

T. Tư
12/9

7:00

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT

Đ/c Thụ PCT

Trung tâm Hội nghị 25B

7:30

Kiểm tra thực địa khu đất doanh trại cũ cơ quan cơ quan Bộ Chỉ huy QS tỉnh để xác định giá trị nhà và tài sản gắn liền với đất làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Quân khu và Bộ Quốc phòng

Lãnh đạo 
P. TCKH

42 Đại lộ Lê Lợi, TPTH

8:00

Dự kiến giao ban MTTQ và các đoàn thể TP

Đại diện lãnh đạo UBND

Thành ủy

14:00

Họp đối thoại vận động hộ ông Lê Văn Thạo dự án Khu dân cư trường Đại học Hồng Đức

Đ/c Thụ PCT

UBND
 P. Đông Sơn

T. Năm
13/9

7:00

Đoàn công tác của đồng chí Lê Trọng Thụ, PCT UBND thăm, tặng quà nhân dân bị lũ lụt tại huyện Thạch Thành, Quan Sơn

Đ/c Thụ PCT

Huyện Thạch Thành, Quan Sơn

8:00

Đồng chí Lê Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND TP Tiếp công dân theo lịch

Đ/c Tú PCT

Trụ sở tiếp công dân TP

14:00

Dự kiến Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến kiến nghị của Chùa Mật Đa, phường Nam Ngạn

Đ/c Kính PCT TT

UBND
 P. Nam Ngạn

14:00

Xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4

Đ/c Tú PCT

PH tầng 1, Sở Xây dựng

T. Sáu
14/9

8:00

Dự kiến Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Xuân CT

PH2

8:00

Dự kiến giao ban Khối nội chính thành phố

Đại diện lãnh đạo UBND

Thành ủy

14:00

Dự kiến Họp thực hiện kết luận số 700 của Thanh tra tỉnh

Đ./c Kính PCT TT
các Đ/c PCT

PH1

 

 

 

 

T. Bảy
15/9

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
16/9