Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

Ngày 18/10/2018 14:43:44

 Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 25 tháng 6 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

Địa điểm

T. Hai
25/6

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND

Đ/c Xuân CT

PH2

14:30

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng đất của phòng Khám đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa tại

Đ/c Kính PCT TT

PH tầng 2, UBND tỉnh

15:00

Họp Hội đồng giá thành phố

Đ/c Xuân CT

PH2

T. Ba
26/6

7:30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

Đ/c Xuân CT
các đ/c PCT

PH tầng 6, Thành ủy

7:45

Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2017 và giải pháp cải thiện  trong giai đoạn 2018 - 2020

Đ/c Thụ PCT

Hội trường tầng 7, VCCI Thanh Hóa

8:00

Đ/c Lê Anh Tuấn chủ trì nghe báo cáo về việc lựa chọn quỹ đất quy hoạch 02 Khu công nghiệp dọc theo 02 tuyến đường chính phía Đông  và Tây thành phố

Đ/c Tú PCT

PH tầng 3, UBND tỉnh

14:00

Họp xem xét đề nghị của UBND thành phố về việc hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân có tài sản vật kiến trúc  trên đất thầu khoán, đất 5%, đất khai hoang đất được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  do các hộ đổi cho nhau làm mô hình VAC, ảnh hưởn

Đ/c Thụ PCT
Ban GPMB

PH tầng 1, Sở Xây dựng

14:00

Họp về việc đề nghị làm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

Đ/c Thụ PCT

PH tầng 1, Sở Xây dựng

14:00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc một số sở để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành  phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Đ/c Xuân CT

PH tầng 3, UBND tỉnh

 

 

 

 

T. Tư
27/6

7:30
Cả ngày

Họp Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đ/c Xuân CT

PH BCH 
Đảng bộ tỉnh

8:00

 Họp GPMB Dự án MBQH 790, phường Đông Vệ

Đ/c Thụ PCT

PH1

8:00

Họp Thống nhất Phương án bố trí nội thất Trung tâm Hành chính mới thành phố

Đ/c Kính PCT TT

PH2

14:00

Tập huấn về vệ sinh ATTP

Văn phòng điều phối ATTP tỉnh

Hội trường UBND TP

14:00

Đ/c Tú làm việc

Đ/c Tú PCT

PH1

14:00

Làm việc với một số sở, ban ngành của tỉnh và các phòng, ban thành phố về rừng đặc dung Hàm Rồng

Đ/c Kính PCT TT

PH2

T. Năm
28/6

8:00

Họp Ban chỉ đạo 138 thành phố

Đ/c Xuân CT

PH2

7:30

Đ/c Lê Trọng Thụ tiếp công dân theo lịch

Đ/c Thụ PCT

Trụ sở tiếp công dân tp

14:00

Họp đối thoại, vận động, thuyết phục hộ ông (bà)Phạm Ngọc Thanh - Trịnh Thị Thanh và hộ ông (bà) Lê Văn Thạo - Phạm Thị Thúy chấp hành quyết định thu hồi đất bàn giao đất để GPMB thực hiện dự án Khu dân cư Trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn

Đ/c Thụ PCT

Công sở phường Đông Sơn

14:30

Thường trực HĐND thành phố làm việc với Chủ tịch, PCT HĐND các phường, xã

Đ/c Thành PCT HĐND TP

Hội trường UBND TP

15:30

Trạm Khuyến nông thành phố kết nạp đảng viên

Đảng ủy CQ UBND TP

PH2

T. Sáu
29/6

7:30

Dự Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giao do Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức

Đ/c Nga PCT

Khách sạn Bộ Tài chính, tp Sầm Sơn

8:00

Họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB Dự án Kênh tiêu Thành Hưng; Họp HĐ GPMB đường từ MBQH 100 Đông Cương, đi xã Thiệu Vân

Đ/c Kính PCT TT

PH1

8:00
cả ngày

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức

Thường trực UBND TP

PH tầng 6, Thành ủy

14:00

Dự kiến giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân CT

Thành ủy

 

 

 

 

T.Bảy 30/6

8:00

Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tập huấn

 

Hội trường UBND TP

 

 

 

 

CN
01/7

8:00

Chủ tịch làm việc với các đơn vị về các nội dung chuẩn bị báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Đ/c Xuân CT

PH2

14:00

Chủ tịch làm việc về công tác GPMB tại xã Đông Hưng

Đ/c Xuân CT

xã Đông Hưng


Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

Đăng lúc: 18/10/2018 14:43:44 (GMT+7)

 Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 25 tháng 6 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

Địa điểm

T. Hai
25/6

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND

Đ/c Xuân CT

PH2

14:30

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng đất của phòng Khám đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa tại

Đ/c Kính PCT TT

PH tầng 2, UBND tỉnh

15:00

Họp Hội đồng giá thành phố

Đ/c Xuân CT

PH2

T. Ba
26/6

7:30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

Đ/c Xuân CT
các đ/c PCT

PH tầng 6, Thành ủy

7:45

Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2017 và giải pháp cải thiện  trong giai đoạn 2018 - 2020

Đ/c Thụ PCT

Hội trường tầng 7, VCCI Thanh Hóa

8:00

Đ/c Lê Anh Tuấn chủ trì nghe báo cáo về việc lựa chọn quỹ đất quy hoạch 02 Khu công nghiệp dọc theo 02 tuyến đường chính phía Đông  và Tây thành phố

Đ/c Tú PCT

PH tầng 3, UBND tỉnh

14:00

Họp xem xét đề nghị của UBND thành phố về việc hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân có tài sản vật kiến trúc  trên đất thầu khoán, đất 5%, đất khai hoang đất được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  do các hộ đổi cho nhau làm mô hình VAC, ảnh hưởn

Đ/c Thụ PCT
Ban GPMB

PH tầng 1, Sở Xây dựng

14:00

Họp về việc đề nghị làm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

Đ/c Thụ PCT

PH tầng 1, Sở Xây dựng

14:00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc một số sở để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành  phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Đ/c Xuân CT

PH tầng 3, UBND tỉnh

 

 

 

 

T. Tư
27/6

7:30
Cả ngày

Họp Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đ/c Xuân CT

PH BCH 
Đảng bộ tỉnh

8:00

 Họp GPMB Dự án MBQH 790, phường Đông Vệ

Đ/c Thụ PCT

PH1

8:00

Họp Thống nhất Phương án bố trí nội thất Trung tâm Hành chính mới thành phố

Đ/c Kính PCT TT

PH2

14:00

Tập huấn về vệ sinh ATTP

Văn phòng điều phối ATTP tỉnh

Hội trường UBND TP

14:00

Đ/c Tú làm việc

Đ/c Tú PCT

PH1

14:00

Làm việc với một số sở, ban ngành của tỉnh và các phòng, ban thành phố về rừng đặc dung Hàm Rồng

Đ/c Kính PCT TT

PH2

T. Năm
28/6

8:00

Họp Ban chỉ đạo 138 thành phố

Đ/c Xuân CT

PH2

7:30

Đ/c Lê Trọng Thụ tiếp công dân theo lịch

Đ/c Thụ PCT

Trụ sở tiếp công dân tp

14:00

Họp đối thoại, vận động, thuyết phục hộ ông (bà)Phạm Ngọc Thanh - Trịnh Thị Thanh và hộ ông (bà) Lê Văn Thạo - Phạm Thị Thúy chấp hành quyết định thu hồi đất bàn giao đất để GPMB thực hiện dự án Khu dân cư Trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn

Đ/c Thụ PCT

Công sở phường Đông Sơn

14:30

Thường trực HĐND thành phố làm việc với Chủ tịch, PCT HĐND các phường, xã

Đ/c Thành PCT HĐND TP

Hội trường UBND TP

15:30

Trạm Khuyến nông thành phố kết nạp đảng viên

Đảng ủy CQ UBND TP

PH2

T. Sáu
29/6

7:30

Dự Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giao do Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức

Đ/c Nga PCT

Khách sạn Bộ Tài chính, tp Sầm Sơn

8:00

Họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB Dự án Kênh tiêu Thành Hưng; Họp HĐ GPMB đường từ MBQH 100 Đông Cương, đi xã Thiệu Vân

Đ/c Kính PCT TT

PH1

8:00
cả ngày

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức

Thường trực UBND TP

PH tầng 6, Thành ủy

14:00

Dự kiến giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân CT

Thành ủy

 

 

 

 

T.Bảy 30/6

8:00

Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tập huấn

 

Hội trường UBND TP

 

 

 

 

CN
01/7

8:00

Chủ tịch làm việc với các đơn vị về các nội dung chuẩn bị báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Đ/c Xuân CT

PH2

14:00

Chủ tịch làm việc về công tác GPMB tại xã Đông Hưng

Đ/c Xuân CT

xã Đông Hưng