Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018

Ngày 18/10/2018 14:43:40

 Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 26 tháng 3 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

T. Hai
26/3

8:00

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, phường xã

Đ/c Thành PCT HĐND TP

8:00

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, phường xã

Đ/c Bảy PCT HĐND TP

10:00

Tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đ/c Xuân

14:00

Chủ tịch UBND làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

Đ/c Xuân

14:00

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, phường xã

Đ/c Thành PCT HĐND TP

T. Ba
27/3

8:00

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, phường xã

Đ/c Bảy PCT HĐND TP

8:00

Đ/c Vũ Đức Kính kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới tại một số xã trên địa bàn thành phố

Đ/c Kính

8:00

Chủ tịch UBND làm việc với phòng Giáo dục và đào tạo thành phố

Đ/c Xuân

14/:00

Dự hội nghị để xem xét thống nhất việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng của Công ty TNHH khí công nghiệp Thanh Hóa

Đ/c Tú

14:00

Đ/c Vũ Đức Kính kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới tại một số xã trên địa bàn thành phố

Đ/c Kính

14:00

Họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện dự án Khu đô thị xanh thành phố

Đ/c Nga

15:30

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức giáo dục thành phố

Đ/c Nga

T. Tư
28/3

8:00

Họp BCH Đảng bộ thành phố

Thường trực HĐND, UBND thành phố

8:00

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, phường xã

Đ/c Bảy PCT HĐND TP

T.Năm 29/3

7:45

 

 

8:00

Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 3 của Hội CCB tỉnh 
Thanh Hóa

Đ/c Kính

9:30

Chủ tịch UBND làm việc với Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố

Đ/c Xuân

14:00

Họp Đảng ủy Quân sự thành phố

Đ/c Xuân

13:30

Trao đổi chuyên đề "Tình hình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Đ/c Thụ

T. Sáu
30/3

7:30

Họp BCH Đảng bộ tỉnh

Đ/c Xuân

7:45

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác an toàn giao thông 
quý I, năm 2018

Đ/c Tú

8:00

Dự kiến Sơ kết Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ thành phố về "Huy động nội lực phát triển kinh tế"

Thường trực UBND TP

8:00

Hội nghị lấy ý kiến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPTH về nhiệm vụ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TPTH, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, 
tầm nhìn 2050

Sở Xây dưng, UBND TP

8:30

Hội nghị và kiểm tra thực địa các vấn đề liên quan trong việc xác định địa giới mỏ đá vôi núi vức, xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa

Đ/c Kính

14:00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo TP

Đ/c Kính

14:00

Họp tổ giải quyết đất ở cho người có công với cách mạng

Đ/c Nga

T.Bảy 31/3

7:00

Dự lễ khánh thành trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Đình - Đền Quan Nội và lễ hội kỳ phúc năm 2018 xã Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa

Thường trực UBND TP

7:30

Lễ Công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới xã Xuân Khanh, huyện Thọ Xuân

Đ/c Xuân

14:00

Chủ tịch UBND thành phố làm việc vơí Cục quản lý chất lượng công trình Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Xuân

18:00

Giao lưu chào mừng các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây nguyên tại Thanh Hóa

Thường trực HĐND, UBND thành phố

C.Nhật
01/4

7:30

Dự lễ Cầu phúc Đền Độc Cước, thành phố Sầm Sơn

Đ/ c Xuân


Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018

Đăng lúc: 18/10/2018 14:43:40 (GMT+7)

 Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                             TP. Thanh Hoá, ngày 26 tháng 3 năm 2018          

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì, 
tham gia

T. Hai
26/3

8:00

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, phường xã

Đ/c Thành PCT HĐND TP

8:00

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, phường xã

Đ/c Bảy PCT HĐND TP

10:00

Tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đ/c Xuân

14:00

Chủ tịch UBND làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

Đ/c Xuân

14:00

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, phường xã

Đ/c Thành PCT HĐND TP

T. Ba
27/3

8:00

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, phường xã

Đ/c Bảy PCT HĐND TP

8:00

Đ/c Vũ Đức Kính kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới tại một số xã trên địa bàn thành phố

Đ/c Kính

8:00

Chủ tịch UBND làm việc với phòng Giáo dục và đào tạo thành phố

Đ/c Xuân

14/:00

Dự hội nghị để xem xét thống nhất việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng của Công ty TNHH khí công nghiệp Thanh Hóa

Đ/c Tú

14:00

Đ/c Vũ Đức Kính kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới tại một số xã trên địa bàn thành phố

Đ/c Kính

14:00

Họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện dự án Khu đô thị xanh thành phố

Đ/c Nga

15:30

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức giáo dục thành phố

Đ/c Nga

T. Tư
28/3

8:00

Họp BCH Đảng bộ thành phố

Thường trực HĐND, UBND thành phố

8:00

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị, phường xã

Đ/c Bảy PCT HĐND TP

T.Năm 29/3

7:45

 

 

8:00

Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 3 của Hội CCB tỉnh 
Thanh Hóa

Đ/c Kính

9:30

Chủ tịch UBND làm việc với Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố

Đ/c Xuân

14:00

Họp Đảng ủy Quân sự thành phố

Đ/c Xuân

13:30

Trao đổi chuyên đề "Tình hình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Đ/c Thụ

T. Sáu
30/3

7:30

Họp BCH Đảng bộ tỉnh

Đ/c Xuân

7:45

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác an toàn giao thông 
quý I, năm 2018

Đ/c Tú

8:00

Dự kiến Sơ kết Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ thành phố về "Huy động nội lực phát triển kinh tế"

Thường trực UBND TP

8:00

Hội nghị lấy ý kiến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPTH về nhiệm vụ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TPTH, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, 
tầm nhìn 2050

Sở Xây dưng, UBND TP

8:30

Hội nghị và kiểm tra thực địa các vấn đề liên quan trong việc xác định địa giới mỏ đá vôi núi vức, xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa

Đ/c Kính

14:00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo TP

Đ/c Kính

14:00

Họp tổ giải quyết đất ở cho người có công với cách mạng

Đ/c Nga

T.Bảy 31/3

7:00

Dự lễ khánh thành trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Đình - Đền Quan Nội và lễ hội kỳ phúc năm 2018 xã Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa

Thường trực UBND TP

7:30

Lễ Công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới xã Xuân Khanh, huyện Thọ Xuân

Đ/c Xuân

14:00

Chủ tịch UBND thành phố làm việc vơí Cục quản lý chất lượng công trình Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Xuân

18:00

Giao lưu chào mừng các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây nguyên tại Thanh Hóa

Thường trực HĐND, UBND thành phố

C.Nhật
01/4

7:30

Dự lễ Cầu phúc Đền Độc Cước, thành phố Sầm Sơn

Đ/ c Xuân