Các Đền, Chùa không mở cửa đón khách

Các Đền, Chùa không mở cửa đón khách

Hôm nay ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch, đối với người dân Việt Nam ngày mùng 1 thường họ đi lễ chùa để cầu mong một tháng an lành, may mắn. Thế nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mặc dù các đền, chùa trên địa bàn thành phố đã thông báo không đón khách về tham quan, vãn cảnh thế nhưng nhiều người dân vẫn đến các cổng đền,chùa và tập trung đông người.

Hôm nay ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch, đối với người dân Việt Nam ngày mùng 1 thường họ đi lễ chùa để cầu mong một tháng an lành, may mắn. Thế nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mặc dù các đền, chùa trên địa bàn thành phố đã thông báo không đón khách về tham quan, vãn cảnh thế nhưng nhiều người dân vẫn đến các cổng đền,chùa và tập trung đông người.