Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 13/04/2020 11:29:42

Thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa, cụ thể như sau:

         1. Loại dự án: Dự án có sử dụng đất.
2. Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.
3. Tên dự án: Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng kinh tế thực hiện dự án có sử dụng đất.
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.420.446.000.000 đồng.
6. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa theo Quyết định số 12364/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên thể thao Đình Hương, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.
7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Không quá 05 năm.
8. Thời gian phát hành HSMST: Từ 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 17/4/2020
9. Địa điểm phát hành HSMST: Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
10. Thời gian mở sơ tuyển: 09 giờ 15 phút, Thứ 2, ngày 18/5/2020.
11. Hình thức đấu thầu: Sơ tuyển quốc tế.
12. Mục tiêu của dự án:
- Hình thành Khu khu dân cư mới và hạ tầng đô thị hiện đại theo quy hoạch được duyệt, đồng thời cải tạo cảnh quan môi trường chung cho khu vực, kết nối chặt chẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực và các khu lân cận, tạo thành sự đồng bộ và tính đến sự phát triển trong tương lai;
- Bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc MBQH điều chỉnh số 12364/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 bao gồm:
+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật: San nền, giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước ... trong phạm vi khu đất có diện tích 206.845,56 m2 (là diện tích trong tổng diện tích đất thực hiện 229.473,25 m2 sau khi trừ đi phần diện tích không đầu tư 22.627,69 m2, bao gồm: khu chợ Đình Hương diện tích 9.825,03 m2 và đất dân cư hiện trạng diện tích 12.802,66 m2).
+ Các công trình hạ tầng xã hội: Nhà văn hóa khu dân cư; Công viên cây xanh, TDTT.
+ Phần xây thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở chia lô liên kế (Khu LK-02; Khu LK-03; Khu LK-04; Khu LK-05; Khu LK-06; Khu LK-07; Khu LK-08; Khu LK-09; Khu LK-11; Khu LK-13; Khu LK-14; Khu LK-15; Khu LK-16 và Khu LK-17) theo MBQH điều chỉnh số 12364/QĐ-UBND ngày 19/12/2017.
+ Đối với các lô đất chia lô liên kế (Khu LK-01; Khu LK-10 và Khu LK-12) sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật nhà đầu tư bàn giao lại để cơ quan Nhà nước bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở phải di chuyển GPMB để thực hiện dự án theo quy định.
        + Đối với khu dịch vụ hỗn hợp (chung cư, khách sạn, thương mại …) và Trường trung cấp y, dược Hợp Lực nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất để thực hiện đảm bảo theo MBQH điều chỉnh số 12364/QĐ-UBND ngày 19/12/2017, tiến độ dự án và tuân thủ  quy định của Luật Nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết nội dung Thông báo

Ban Quản lý dự án XD số 2 thành phố

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 13/04/2020 11:29:42 (GMT+7)

Thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa, cụ thể như sau:

         1. Loại dự án: Dự án có sử dụng đất.
2. Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.
3. Tên dự án: Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng kinh tế thực hiện dự án có sử dụng đất.
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.420.446.000.000 đồng.
6. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa theo Quyết định số 12364/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên thể thao Đình Hương, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.
7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Không quá 05 năm.
8. Thời gian phát hành HSMST: Từ 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 17/4/2020
9. Địa điểm phát hành HSMST: Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
10. Thời gian mở sơ tuyển: 09 giờ 15 phút, Thứ 2, ngày 18/5/2020.
11. Hình thức đấu thầu: Sơ tuyển quốc tế.
12. Mục tiêu của dự án:
- Hình thành Khu khu dân cư mới và hạ tầng đô thị hiện đại theo quy hoạch được duyệt, đồng thời cải tạo cảnh quan môi trường chung cho khu vực, kết nối chặt chẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực và các khu lân cận, tạo thành sự đồng bộ và tính đến sự phát triển trong tương lai;
- Bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc MBQH điều chỉnh số 12364/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 bao gồm:
+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật: San nền, giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước ... trong phạm vi khu đất có diện tích 206.845,56 m2 (là diện tích trong tổng diện tích đất thực hiện 229.473,25 m2 sau khi trừ đi phần diện tích không đầu tư 22.627,69 m2, bao gồm: khu chợ Đình Hương diện tích 9.825,03 m2 và đất dân cư hiện trạng diện tích 12.802,66 m2).
+ Các công trình hạ tầng xã hội: Nhà văn hóa khu dân cư; Công viên cây xanh, TDTT.
+ Phần xây thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở chia lô liên kế (Khu LK-02; Khu LK-03; Khu LK-04; Khu LK-05; Khu LK-06; Khu LK-07; Khu LK-08; Khu LK-09; Khu LK-11; Khu LK-13; Khu LK-14; Khu LK-15; Khu LK-16 và Khu LK-17) theo MBQH điều chỉnh số 12364/QĐ-UBND ngày 19/12/2017.
+ Đối với các lô đất chia lô liên kế (Khu LK-01; Khu LK-10 và Khu LK-12) sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật nhà đầu tư bàn giao lại để cơ quan Nhà nước bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở phải di chuyển GPMB để thực hiện dự án theo quy định.
        + Đối với khu dịch vụ hỗn hợp (chung cư, khách sạn, thương mại …) và Trường trung cấp y, dược Hợp Lực nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất để thực hiện đảm bảo theo MBQH điều chỉnh số 12364/QĐ-UBND ngày 19/12/2017, tiến độ dự án và tuân thủ  quy định của Luật Nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết nội dung Thông báo

Ban Quản lý dự án XD số 2 thành phố