Thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa

Ngày 06/04/2020 16:20:23

Thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:


1. Loại dự án: Dự án có sử dụng đất.

2. Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.

3. Tên dự án: Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng kinh tế thực hiện dự án có sử dụng đất.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 969.494.365.000 đồng.

6. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa theo Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/2/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Không quá 03 năm.

8. Thời gian phát hành HSMST: Từ 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 10/4/2020

9. Địa điểm phát hành HSMST: Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

10. Thời gian mở sơ tuyển: 09 giờ 00 phút, Thứ 2, ngày 11/5/2020.

11. Hình thức đấu thầu: Sơ tuyển quốc tế.

12. Mục tiêu của dự án:

- Đầu tư xây dựng khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; Nâng cao môi trường sống khu dân cư; Khai thác quỹ đất thương mại tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương;

- Bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc MBQH điều chỉnh số 559/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 bao gồm:

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật: San nền, giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước ... trong phạm vi khu đất có diện tích 148.024,0 m2.

+ Các công trình hạ tầng xã hội: Công viên - TDTT, cây xanh hồ điều hòa và nhà văn hóa.

+ Phần xây thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở chia lô (445 lô) từ lô số 80 đến lô số 524 theo MBQH điều chỉnh số 559/QĐ-UBND ngày 15/02/2016.

+ Đối với các lô đất chia lô (79 lô) từ lô số 01 đến lô số 79 sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật nhà đầu tư bàn giao lại để cơ quan Nhà nước bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở phải di chuyển GPMB để thực hiện dự án.

+ Đối với các công trình trường Mầm non, trường tiểu học, trường THCS, các công trình thương mại, hỗn hợp nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất để thực hiện đảm bảo theo MBQH điều chỉnh số 559/QĐ-UBND ngày 15/02/2016, tiến độ dự án và tuân thủ  quy định của Luật Nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan./.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo 

 

Ban Quản lý dự án số 2 thành phố

Thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 06/04/2020 16:20:23 (GMT+7)

Thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:


1. Loại dự án: Dự án có sử dụng đất.

2. Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.

3. Tên dự án: Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng kinh tế thực hiện dự án có sử dụng đất.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 969.494.365.000 đồng.

6. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa theo Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/2/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Không quá 03 năm.

8. Thời gian phát hành HSMST: Từ 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 10/4/2020

9. Địa điểm phát hành HSMST: Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

10. Thời gian mở sơ tuyển: 09 giờ 00 phút, Thứ 2, ngày 11/5/2020.

11. Hình thức đấu thầu: Sơ tuyển quốc tế.

12. Mục tiêu của dự án:

- Đầu tư xây dựng khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; Nâng cao môi trường sống khu dân cư; Khai thác quỹ đất thương mại tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương;

- Bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc MBQH điều chỉnh số 559/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 bao gồm:

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật: San nền, giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước ... trong phạm vi khu đất có diện tích 148.024,0 m2.

+ Các công trình hạ tầng xã hội: Công viên - TDTT, cây xanh hồ điều hòa và nhà văn hóa.

+ Phần xây thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở chia lô (445 lô) từ lô số 80 đến lô số 524 theo MBQH điều chỉnh số 559/QĐ-UBND ngày 15/02/2016.

+ Đối với các lô đất chia lô (79 lô) từ lô số 01 đến lô số 79 sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật nhà đầu tư bàn giao lại để cơ quan Nhà nước bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở phải di chuyển GPMB để thực hiện dự án.

+ Đối với các công trình trường Mầm non, trường tiểu học, trường THCS, các công trình thương mại, hỗn hợp nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất để thực hiện đảm bảo theo MBQH điều chỉnh số 559/QĐ-UBND ngày 15/02/2016, tiến độ dự án và tuân thủ  quy định của Luật Nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan./.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo 

 

Ban Quản lý dự án số 2 thành phố