Chính sách khuyến khích đầu tư và Phát triển sản xuất kinh doanh

Ngày 18/10/2018 11:35:03

 Ngoài cơ chế, chính sách ưu đãi chung của Nhà nước, Thanh Hóa đã có một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, khuyến khích phát triển xuất khẩu, chăn nuôi, sản xuất giống thuỷ sản, phát triển vùng nguyên liệu.
Ngoài cơ chế, chính sách ưu đãi chung của Nhà nước, Thanh Hóa đã có một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, khuyến khích phát triển xuất khẩu, chăn nuôi, sản xuất giống thuỷ sản, phát triển vùng nguyên liệu.

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỈNH:        

             Ngoài cơ chế, chính sách ưu đãi chung của Nhà nước, Thanh Hóa đã có một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, khuyến khích phát triển xuất khẩu, chăn nuôi, sản xuất giống thuỷ sản, phát triển vùng nguyên liệu.

            Để không ngừng tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh, Thanh Hóa luôn chú trọng và tập trung cải thiện môi trường đầu tư theo hướng có lợi cho nhà đầu tư nhưng phù hợp với quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam. Với quan điểm: không hạn chế về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn, trên cơ sở Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Thanh Hoá đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách theo hướng ưu đãi và tạo thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư. Những cơ chế, chính sách của Thanh Hoá tập trung vào giải phóng mặt bằng, giá thuê đất, đầu tư hạ tầng, sử dụng lao động, phát triển vùng nguyên liệu và cải cách thủ tục hành chính. Tuỳ theo quy mô, tính chất của từng dự án; trên cơ sở xem xét đề nghị của các nhà đầu tư, tỉnh Thanh Hoá sẽ có những cơ chế chính sách đặc biệt ưu đãi để khuyến khích thu hút đầu tư, cụ thể như sau:

1. Đối với những lĩnh vực do luật pháp quy định (các chính sách về thuế, về đất đai),          

            Thanh Hóa áp dụng theo quan điểm nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

2. Đối với những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của tỉnh:

a) Đền bù, giải phóng mặt bằng

         -  Tỉnh cam  kết đảm bảo tiến độ trong việc tổ chức thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Tuỳ theo dự án, sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

-  Được tỉnh cam kết đảm bảo quy hoạch đủ diện tích đất phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu.

b) Các ưu đãi khác:

-  Được hỗ trợ trong tuyển dụng và đào tạo lao động.

- Được quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ việc triển khai thực hiện các dự án.

         - Đối với các dự án đặc biệt, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển của tỉnh, Thanh Hóa sẽ có cơ chế chính sách đặc biệt ưu đãi riêng.

c) Thủ tục hành chính:

- Thực hiện chức năng “Một đầu mối” (nhà đầu tư chỉ cần đến một cơ quan duy nhất) từ khâu hướng dẫn khảo sát ban đầu đến khi hình thành dự án, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể như sau:

+ Đối với dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tập trumng: Đầu mối là Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn - Địa chỉ: xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia; Điện thoại: 84.37.617237

+ Đối với các dự án còn lại (ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế): Đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư - Địa chỉ: 45B Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa; Điện thoại: 84.37.852366; Fax: 84.37.851451

+ Ngoài ra các nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với các sở quản lý chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật để được thông tin và hướng dẫn trong những lĩnh vực chuyên ngành cụ thể.

- Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư:

+ Đối với những dự án thuộc diện đăng ký đầu tư: tối đa 10 ngày làm việc.

+ Đối với dự án thuộc diện thẩm định: tối đa 14 ngày làm việc

Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa là luôn coi lợi ích nhà đầu tư gắn với lợi ích chung của tỉnh, vì vậy sẽ cam kết cùng các nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư.

II. MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SXKD HIỆN HÀNH CỦA TỈNH:

1. Chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào KCN Lễ Môn:

1.1. Danh mục và điều kiện các dự án được hưởng chính sách ưu đãi:

a) Các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT) thuộc danh mục được Nhà nước khuyến khích.

b) Các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ cao, chế tạo và gia công từ nguồn nguyên vật liệu trong tỉnh:

+ Sử dụng công nghệ sinh học, ứng dụng quy trình công nghệ mới trong sản xuất thuốc chữa bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng; thức ăn cho người và vật nuôi; kích tố trong sinh sản, phân bón sinh học đạt tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật tiên tiến;

+ Sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, bán dẫn, thiết bị viễn thông; công nghiệp sản xuất phần mềm;

+ Sản xuất gạch lát trang trí cao cấp, thiết bị vệ sinh cao cấp, vật liệu xây dựng cao cấp.

c) Các dự án chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

d) Các dự án sản xuất hàng dệt, may, hàng da, nhựa cao cấp, dụng cụ học tập, đồ chơi.

đ) Các ngành nghề truyền thống: trạm trỗ, khảm, sơn mài, mây tre đan mỹ nghệ, thảm lụa tơ tằm, thêu ren thủ công, đúc và gò đồng.

e) Một số dự án đặc biệt khác được UBND tỉnh xét duyệt khi thấy cần thiết thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.

          Các dự án thuộc danh mục trên đạt 1 trong các điều kiện sau:

          - Suất đầu tư bình quân 20 tỷ đồng/ha.

          - Sử dụng lao động địa phương trong năm bình quân từ 250 lao động/ha trở lên.

          - Các dự án có giá trị sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu từ 50% giá trị hàng hoá, dịch vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính.

          - Các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ cao (có văn bản thẩm định của các cơ quan chức năng).

          - Dự án có nộp ngân sách Nhà nước từ 1,5 tỷ đồng/ha/năm trở lên (gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án).

          1.2. Chính sách ưu đãi:

         Các dự án nằm trong danh mục nêu trên được hưởng ưu đãi đầu tư mức thấp nhất về nghĩa vụ, cao nhất về quyền lợi trong các qui định hiện hành của Nhà nước, ngoài ra còn được hưởng ưu đãi đầu tư như sau:

          a) Đối với doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lễ Môn:

          - Được miễn 10 năm tiền thuê đất (theo giá nguyên thổ) kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.      

          - Ngân sách tỉnh cấp toàn bộ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

           b). Đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư nằm trong danh mục thu hút đầu tư, được lựa chọn đầu tư vào khu công nghiệp Lễ Môn:

          - Được hưởng giá thuê lại đất có kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh ở mức thấp nhất so với tất cả các khu công nghiệp trong cả nước. Phần chênh lệch giữa giá cho thuê đất của Công ty kinh doanh hạ tầng do UBND tỉnh phê duyệt, với giá thuê đất thấp nhất (được UBND tỉnh thông báo hàng năm) do ngân sách tỉnh thanh toán cho Công ty kinh doanh hạ tầng thay cho doanh nghiệp thuê đất.

           - Trong 5 năm đầu được ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ vốn đầu tư bằng 10% thuế VAT doanh nghiệp thực nộp hàng năm (phần ngân sách tỉnh được hưởng).

           - Được miễn lệ phí tuyển dụng lao động.

           - Các dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên, theo thể loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn, được ngân sách tỉnh hỗ trợ thu hút lao động một lần 1.000.000 đ/1 lao động.

          - Các dự án đầu tư trong giai đoạn 2000 -2005, có đào tạo công nhân kỹ thuật cao (thời gian đào tạo liên tục từ 2 năm trở lên) được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% kinh phí đào tạo cho mỗi lao động.

          2. Cơ chế chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề:

2.1. Đối tượng và địa bàn áp dụng:

a) Đối tượng:

Đối tượng được hưởng cơ chế chính sách là các t ổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trực tiếp đầu tư sản xuất, thu mua, tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, du nhập nhân cấy nghề mới, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh (cơ sở tiểu thủ công nghiệp) thuộc các ngànhchế biến nông - lâm - thuỷ sản, dược liệu; sản xuất nguyên liệu, xử lý phế liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; các nghề thủ công: dệt thổ cẩm, thêu, cói, gốm, sứ, thủy tinh, mây, tre, luồng, nứa, gỗ và nghề sản xuất hàng thủ công từ các nguyên liệu tại chỗ khác; sản xuất phụ tùng, cơ khí sửa chữa, cơ khí sản xuất hàng tiêu dùng, nông cụ; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

          b) Địa bàn áp dụng:

Cơ chế, chính sách được áp dụng theo 3 khu vực:

- Khu vực 1 bao gồm: Thành phố Thanh Hoá, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã  Sầm Sơn;

- Khu vực 2 bao gồm các huyện: Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Nga Sơn, Nông Cống, Quảng Xương, Thiệu Hoá, Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định (trừ các xã miền núi và các xã bãi ngang);

- Khu vực 3 gồm các huyện: Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Như Thanh, Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát, Như Xuân, Quan Hoá, Quan Sơn, Thường Xuân, Thạch Thành, các xã miền núi và các xã bãi ngang thuộc Khu vực 2.

2.2. Cơ chế chính sách khuyến khích:

Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thuộc đối tượng áp dụng được lựa chọn hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước hoặc cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh sau đây:

a) Cơ chế chính sách về đất đai và xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề:

- Về đất đai, mặt bằng sản xuất:

+ Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương và của tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND huyện) lập quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên dành quỹ đất cho xây dựng các cụm tiểu thủ công nghiệp, cụm làng nghề, đáp ứng kịp thời nhu cầu về mặt bằng sản xuất kinh doanh.

+ Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp, ổn định vào mục đích sản xuất, thu mua sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo vệ sinh môi trường và quy định của pháp luật thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích khác và chủ sử dụng đất có nhu cầu làm mặt bằng sản xuất, thu mua hàng tiểu thủ công nghiệp thì được chuyển mục đích sử dụng đất.

          Trong thời gian 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải giải quyết xong các thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp.

          - Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề:

+ UBND các huyện chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng chung trong Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề đến hàng rào các dự án.

          + Tỉnh đảm bảo có đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc đến hàng rào Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề.

+ Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện được Nhà nước cho thuê đất thô (chưa có hạ tầng) để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các Cụm tiểu thủ công nghiệp, cụm làng nghề. Trong trường hợp này, Tỉnh xem xét hỗ trợ một phần kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng tối đa không quá 30% tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Về giá cho thuê đất:

+ Chủ đầu tư được thuê đất với mức giá thấp nhất trong khung giá đất tại địa phương do UBND tỉnh quy định tại thời điểm ký hợp đồng thuê đất.

+ Đối với đất trong Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề do tổ chức, cá nhân đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng thì giá cho thuê lại đất theo thoả thuận giữa tổ chức, cá nhân thuê đất làm mặt bằng sản xuất và chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề.

b) Chính sách ưu đãi đầu tư:

 Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thuộc đối tượngáp dụngđược tạo điều kiện để vay các nguồn vốn có lãi suất ưu đãi; trường hợp không vay được vốn ưu đãi, phải vay vốn của các Ngân hàng thương mại thì được hỗ trợ 50% chênh lệch lãi suất vay trong thời gian tối đa 2 năm kể từ khi phải trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

c) Chính sách khuyến khích thu hút lao động:

           Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp mới thành lập, hoặc mở rộng sản xuất tuyển dụng mới từ 100 lao động (đối với khu vực 1), 70 lao động (đối với khu vực 2) và 50 lao động (đối với khu vực 3) trở lên theo hình thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động từ 12 tháng trở lên, đảm bảo việc làm ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của  Luật Lao động thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 01 lần 01 triệu đồng cho 01 lao động để bổ sung vào vốn sản xuất kinh doanh.

          d) Cơ chế chính sách về đào tạo:

             Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp có nhu cầu đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân được ưu tiên tham gia các chương trình, dự án đào tạo của tỉnh và được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các chương trình, dự án đào tạo của các tổ chức, hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp.

         - Các địa phương, cơ sở tiểu thủ công nghiệp tổ chức đào tạo, dạy nghề cho 30 lao động trở lên (thời gian đào tạo tối thiểu là 2 tháng), đảm bảo ổn định việc làm cho người được dạy nghề từ 12 tháng trở lên được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần 400.000 đồng/01 lao động.

            Nghệ nhân mở các lớp truyền nghề, dạy nghề cho lao động được thu tiền học của học viên theo nguyên tắc thoả thuận và được miễn, giảm các loại thuế với mức tối đa theo quy định hiện hành của nhà nước.

         đ) Chính sách về khoa học, công nghệ:

- Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp được quyền đăng ký, đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ và tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ do ngân sách nhà nước cấp kinh phí.

          - Tổ chức, cá nhân sáng tạo mẫu mã hàng hoá mới được thị trường chấp nhận, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp.

          - Tổ chức, cá nhân cải tiến công cụ sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp hoặc chế tạo công cụ mới được thị trường chấp nhận, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích, phát minh sáng chế.

          e) Chính sách thị trường, tiêu thụ sản phẩm:

          - Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để tham gia các hội chợ, triển lãm, đi nghiên cứu tìm kiếm thị trường ở trong nước và nước ngoài; được Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh, các ngành chức năng liên quan phổ biến, cung cấp miễn phí thông tin về tình hình, giá cả thị trường các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp trong nước và thế giới.

- UBND tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của các hiệp hội ngành nghề, ngành hàng tiểu thủ công nghiệp.

- Các cơ sở sản xuất, xuất khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp được hưởng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu hiện hành của tỉnh.

          g) Chính sách khen thưởng:

          - Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hàng năm tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, bầu ra đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhất. Huyện (thị xã, thành phố) đạt thành tích xuất sắc nhất được thưởng 50 triệu đồng; xã đạt thành tích xuất sắc nhất được thưởng 30 triệu đồng.

3. Chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu

3.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Chính sách khuyến khích xuất khẩu áp dụng cho các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trên địa bàn tỉnh, có tham gia xuất khẩu trực tiếp hoặc uỷ thác.

Đối tượng áp dụng chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu là khối lượng hoặc trị giá hàng hoá, dịch vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh hoá, được đơn vị tổ chức xuất khẩu, tính theo trị giá FOB tại cửa khẩu Việt nam.

3.2. Nội dung chính sách khuyến khích:

a) Chính sách khuyến khích hoạt động xúc tiến Thương mại:

Tỉnh khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến Thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu như hội thảo Thương mại, hội chợ, triển lãm, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước. Căn cứ vào yêu cầu cụ thể hàng năm, UBND tỉnh tổ chức các đoàn công tác xúc tiến Thương mại, khảo sát và tìm kiếm thị trường xuất khẩu để thực hiện nhiệm vụ chung của Tỉnh. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí cho Cán bộ, Công chức, 50% chi phí cho Doanh nhân là thành viên tham gia các đoàn này.

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục mặt hàng đặc biệt khuyến khích xuất khẩu của tỉnh, được giảm 50% chi phí thuê gian hàng khi tham gia các hội chợ tổ chức trên địa bàn tỉnh.

b)Chính sách thưởng khuyến khích xuất khẩu:

- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng xuất khẩu:

Doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch hàng năm do cấp có thẩm quyền giao và đạt tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu 20% trở lên so với năm trước liền kề, với giá trị tuyệt đối từ 100.000 USD trở lên được thưởng 1% trên giá trị tăng trưởng, mức tối đa là 50 triệu đồng.

- Thưởng khuyến khích xuất khẩu mặt hàng mới, thị trường mới:

Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp mặt hàng (hoặc một chủng loại của mặt hàng) sản xuất tại Thanh Hoá, chưa nằm trong danh mục hàng xuất khẩu của tỉnh, lần đầu tiêu thụ ở thị trường nước ngoài, đạt giá trị 50.000 USD trở lên, được thưởng 1% trên giá trị kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng đó, mức tối đa là 50 triệu đồng.

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá ra thị trường xuất khẩu mới chưa nằm trong danh mục thị trường xuất khẩu của tỉnh, đạt giá trị 50.000 USD trở lên, được thưởng 1% giá trị kim ngạch xuất khẩu, mức tối đa là 50 triệu đồng.

- Thưởng xuất khẩu hàng hoá thuộc danh mục mặt hàng đặc biệt khuyến khích xuất khẩu:

Căn cứ vào tình hình thị trường thế giới và những thế mạnh của địa phương, tỉnh đặc biệt khuyến khích xuất khẩu các loại hàng hoá sau:

+ Hàng nông, lâm, thuỷ sản.

+ Hàng thủ công, mỹ nghệ.

Danh mục hàng hoá đặc biệt khuyến khích xuất khẩu do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

- Doanh nghiệp tự tổ chức sản xuất, chế biến, hoặc ký hợp đồng với cơ sở sản xuất chế biến trong tỉnh để thu mua và xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng trong danh mục đặc biệt khuyến khích xuất khẩu, được thưởng như sau:

+ Xuất khẩu 500 tấn lạc nhân trở lên được thưởng 30.000 đ/tấn.

+ Xuất khẩu 100 tấn vừng trở lên được thưởng 100.000 đ/ tấn.

+ Xuất khẩu 1.000 tấn rau, củ, quả trở lên được thưởng 30.000 đ/ tấn.

+ Xuất khẩu 300 tấn cà phê trở lên được thưởng 50.000đ/ tấn.

+ Xuất khẩu 300 tấn thịt súc sản trở lên được thưởng 200.000 đ/ tấn.

+ Xuất khẩu 20 tấn tơ tằm trở lên được thưởng 200.000 đ/ tấn.

          + Xuất khẩu 50.000 USD dược liệu trở lên được thưởng 100 đ/1USD.

+ Xuất khẩu 100.000 USD hàng thủ công mỹ nghệ trở lên được thưởng 150 đ/1USD.

Mức thưởng theo giá kim ngạch được quy ra tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ liên Ngân hàng công bố tại  thời điểm xét thưởng.

Giám đốc Doanh nghiệp được sử dụng 40% các khoản kinh phí thưởng ở mục 2, 3 nêu trên để thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có công sức đóng góp vào thành tích chung của Doanh nghiệp. Số còn lại được hạch toán vào kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp.

c) Hỗ trợ vốn kinh doanh khuyến khích phát triển xuất khẩu:

- Doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý kinh doanh có hiệu quả, đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 3 triệu USD trở lên, được ưu tiên xem xét bổ sung vốn theo khả năng ngân sách hàng năm.

- Doanh nghiệp Nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu mua nông sản thời vụ tạm trữ để xuất khẩu, được xét hỗ trợ 50% lãi xuất tiền vay vốn Ngân hàng trong thời hạn từ 3 đến 6 tháng.

d) Hỗ trợ kinh phí đào tạo, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu:

 Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu tổ chức đào tạo, dạy nghề cho từ 50 lao động là người có hộ khẩu ở Thanh Hoá, xuất khẩu ổn định từ 6 tháng trở lên, được tỉnh hỗ trợ 350.000 đồng cho một lao động.

        4. Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thời kỳ 2006 - 2010.

4.1 Đối tượng, phạm vi và thời gian áp dụng:

a) Đối tượng áp dụng:

Tất cả mọi tổ chức, cá nhân chăn nuôi đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại điều 1 quyết định này, được hưởng chính sách này.

b) Phạm vi và thời gian áp dụng:

- Tiếp tục cho phép thực hiện cơ chế, chính sách đối với chăn nuôi trâu, bò miền núi theo Quyết định 3017/2005/QĐ - UBND ngày 17/10/2005 của UBND tỉnh. Các tổ chức và cá nhân đã được hưởng chính sách theo3017/2005/QĐ - UBND ngày 17/10/2005 thì không được hưởng chính sách này.

- Chính sách này được thực hiện từ 01/ 01/2006 đến hết 31/12/ 2010.

        4.2. Nội dung chính sách:

        a)  Chính sách cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò:

- Hỗ trợ kinh phí mua vật tư phối giống, gồm: Tinh, ni tơ, dụng cụ để phục vụ phối giống: 55.000 đồng/ bò cái có chửa.

- Hỗ trợ kinh phí tiêm các loại vác - xin phòng dịch bệnh nguy hiểm, với mức 18.000 đồng/ bò cái phối giống.

- Hỗ trợ kinh phí mở lớp tập huấn chăn nuôi bò cho các hộ nông dân, với mức  4.800.000 đồng/lớp. Mỗi lớp tập huấn phải đảm bảo trên 50 hộ nông dân tham dự, thời gian tập huấn là 03 ngày/lớp, theo kế hoạch phân bổ hàng năm.

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo dẫn tinh viên 02 lớp/năm, mức 30.000.000 đồng/1lớp 20 người, thời gian học 30 ngày. Hỗ trợ lớp đào tạo dẫn tinh viên nâng cao 02 lớp/1 năm, mức 19.900.000đồng/lớp, mỗi lớp 20 người, thời gian học 07 ngày/lớp, theo kế hoạch.

- Hỗ trợ tiền công phối giống thụ tinh nhân tạo với mức: 20.000 đồng/bò cái có chửa.

- Các đơn vị tham gia chương trình bò thịt chất lượng cao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì được hưởng chính sách về nguồn kinh phí đối ứng của tỉnh.

b) Chính sách chăn nuôi lợn hướng nạc:

- Đối với đàn lợn giống ông, bà:

Giống lợn ông bà đủ tiêu chuẩn về kinh tế - kỹ thuật và chất lượng sản phẩm con giống theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/nái/năm.

- Đối với đàn lợn bố, mẹ hướng nạc:

+ Hỗ trợ thuốc thú y tiêm phòng dịch cho lợn nái ngoại: 47.000 đồng/con/năm.

+ Hỗ trợ hộ nông dân mua lợn đực giống 01 lần: 1.000.000 đồng/con, đảm bảo mức 50 nái ngoại 1 đực giống.

+ Hỗ trợ kinh phí tập huấn chăn nuôi lợn nạc xuất khẩu cho dân: 3.000.000 đồng/lớp, mỗi lớp 50 người, thời gian học 02 ngày/lớp, theo kế hoạch.

+ Hỗ trợ với mức 350.000 đồng/tháng/1 khuyến nông viên, đảm bảo 100 lợn nái ngoại sinh sản/1 khuyến nông viên.  

+ Hỗ trợ tiền mua giống lợn mẹ sinh sản với mức 100.000 đồng/1 con.

c) Hỗ trợ đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi tập trung:

- Quy định chung: Một khu trang trại hay một trang trại đảm bảo một trong các tiêu chí sau:

+ Bò thịt từ 300 con trở lên. 

+ Lợn nái ngoại sinh sản từ 200 con  trở lên.

+ Lợn thịt hướng nạc từ 1.500 con trở lên. 

+ Trang trại hỗn hợp nuôi từ 02 giống gia súc trở lên, với quy mô tối thiểu bằng 50% số lượng gia súc mỗi loại nêu trên.

Nằm trong khu vực quy hoạch phát triển chăn nuôi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm: Đường giao thông, điện, cấp thoát nước đến tường rào khu trang trại.

- Mức hỗ trợ đầu tư cho cơ sở hạ tầng:

Ở miền xuôi, tối đa là 600.000.000 đồng ( sáu trăm triệu đồng ), ở miền núi tối đa là 700.000.000 đồng ( bảy trăm triệu đồng ) cho một khu trang trại hoặc một trang trại đảm bảo tiêu chí trên.

- Cơ chế hỗ trợ:

         Để được hưởng chính sách trên, các khu trang trại phải có dự án, được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; giao Liên ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt cấp kinh phí.

(Theo Thanhhoa.gov.vn)

Chính sách khuyến khích đầu tư và Phát triển sản xuất kinh doanh

Đăng lúc: 18/10/2018 11:35:03 (GMT+7)

 Ngoài cơ chế, chính sách ưu đãi chung của Nhà nước, Thanh Hóa đã có một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, khuyến khích phát triển xuất khẩu, chăn nuôi, sản xuất giống thuỷ sản, phát triển vùng nguyên liệu.
Ngoài cơ chế, chính sách ưu đãi chung của Nhà nước, Thanh Hóa đã có một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, khuyến khích phát triển xuất khẩu, chăn nuôi, sản xuất giống thuỷ sản, phát triển vùng nguyên liệu.

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỈNH:        

             Ngoài cơ chế, chính sách ưu đãi chung của Nhà nước, Thanh Hóa đã có một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, khuyến khích phát triển xuất khẩu, chăn nuôi, sản xuất giống thuỷ sản, phát triển vùng nguyên liệu.

            Để không ngừng tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh, Thanh Hóa luôn chú trọng và tập trung cải thiện môi trường đầu tư theo hướng có lợi cho nhà đầu tư nhưng phù hợp với quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam. Với quan điểm: không hạn chế về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn, trên cơ sở Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Thanh Hoá đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách theo hướng ưu đãi và tạo thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư. Những cơ chế, chính sách của Thanh Hoá tập trung vào giải phóng mặt bằng, giá thuê đất, đầu tư hạ tầng, sử dụng lao động, phát triển vùng nguyên liệu và cải cách thủ tục hành chính. Tuỳ theo quy mô, tính chất của từng dự án; trên cơ sở xem xét đề nghị của các nhà đầu tư, tỉnh Thanh Hoá sẽ có những cơ chế chính sách đặc biệt ưu đãi để khuyến khích thu hút đầu tư, cụ thể như sau:

1. Đối với những lĩnh vực do luật pháp quy định (các chính sách về thuế, về đất đai),          

            Thanh Hóa áp dụng theo quan điểm nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

2. Đối với những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của tỉnh:

a) Đền bù, giải phóng mặt bằng

         -  Tỉnh cam  kết đảm bảo tiến độ trong việc tổ chức thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Tuỳ theo dự án, sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

-  Được tỉnh cam kết đảm bảo quy hoạch đủ diện tích đất phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu.

b) Các ưu đãi khác:

-  Được hỗ trợ trong tuyển dụng và đào tạo lao động.

- Được quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ việc triển khai thực hiện các dự án.

         - Đối với các dự án đặc biệt, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển của tỉnh, Thanh Hóa sẽ có cơ chế chính sách đặc biệt ưu đãi riêng.

c) Thủ tục hành chính:

- Thực hiện chức năng “Một đầu mối” (nhà đầu tư chỉ cần đến một cơ quan duy nhất) từ khâu hướng dẫn khảo sát ban đầu đến khi hình thành dự án, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể như sau:

+ Đối với dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tập trumng: Đầu mối là Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn - Địa chỉ: xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia; Điện thoại: 84.37.617237

+ Đối với các dự án còn lại (ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế): Đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư - Địa chỉ: 45B Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa; Điện thoại: 84.37.852366; Fax: 84.37.851451

+ Ngoài ra các nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với các sở quản lý chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật để được thông tin và hướng dẫn trong những lĩnh vực chuyên ngành cụ thể.

- Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư:

+ Đối với những dự án thuộc diện đăng ký đầu tư: tối đa 10 ngày làm việc.

+ Đối với dự án thuộc diện thẩm định: tối đa 14 ngày làm việc

Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa là luôn coi lợi ích nhà đầu tư gắn với lợi ích chung của tỉnh, vì vậy sẽ cam kết cùng các nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư.

II. MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SXKD HIỆN HÀNH CỦA TỈNH:

1. Chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào KCN Lễ Môn:

1.1. Danh mục và điều kiện các dự án được hưởng chính sách ưu đãi:

a) Các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT) thuộc danh mục được Nhà nước khuyến khích.

b) Các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ cao, chế tạo và gia công từ nguồn nguyên vật liệu trong tỉnh:

+ Sử dụng công nghệ sinh học, ứng dụng quy trình công nghệ mới trong sản xuất thuốc chữa bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng; thức ăn cho người và vật nuôi; kích tố trong sinh sản, phân bón sinh học đạt tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật tiên tiến;

+ Sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, bán dẫn, thiết bị viễn thông; công nghiệp sản xuất phần mềm;

+ Sản xuất gạch lát trang trí cao cấp, thiết bị vệ sinh cao cấp, vật liệu xây dựng cao cấp.

c) Các dự án chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

d) Các dự án sản xuất hàng dệt, may, hàng da, nhựa cao cấp, dụng cụ học tập, đồ chơi.

đ) Các ngành nghề truyền thống: trạm trỗ, khảm, sơn mài, mây tre đan mỹ nghệ, thảm lụa tơ tằm, thêu ren thủ công, đúc và gò đồng.

e) Một số dự án đặc biệt khác được UBND tỉnh xét duyệt khi thấy cần thiết thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.

          Các dự án thuộc danh mục trên đạt 1 trong các điều kiện sau:

          - Suất đầu tư bình quân 20 tỷ đồng/ha.

          - Sử dụng lao động địa phương trong năm bình quân từ 250 lao động/ha trở lên.

          - Các dự án có giá trị sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu từ 50% giá trị hàng hoá, dịch vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính.

          - Các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ cao (có văn bản thẩm định của các cơ quan chức năng).

          - Dự án có nộp ngân sách Nhà nước từ 1,5 tỷ đồng/ha/năm trở lên (gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án).

          1.2. Chính sách ưu đãi:

         Các dự án nằm trong danh mục nêu trên được hưởng ưu đãi đầu tư mức thấp nhất về nghĩa vụ, cao nhất về quyền lợi trong các qui định hiện hành của Nhà nước, ngoài ra còn được hưởng ưu đãi đầu tư như sau:

          a) Đối với doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lễ Môn:

          - Được miễn 10 năm tiền thuê đất (theo giá nguyên thổ) kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.      

          - Ngân sách tỉnh cấp toàn bộ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

           b). Đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư nằm trong danh mục thu hút đầu tư, được lựa chọn đầu tư vào khu công nghiệp Lễ Môn:

          - Được hưởng giá thuê lại đất có kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh ở mức thấp nhất so với tất cả các khu công nghiệp trong cả nước. Phần chênh lệch giữa giá cho thuê đất của Công ty kinh doanh hạ tầng do UBND tỉnh phê duyệt, với giá thuê đất thấp nhất (được UBND tỉnh thông báo hàng năm) do ngân sách tỉnh thanh toán cho Công ty kinh doanh hạ tầng thay cho doanh nghiệp thuê đất.

           - Trong 5 năm đầu được ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ vốn đầu tư bằng 10% thuế VAT doanh nghiệp thực nộp hàng năm (phần ngân sách tỉnh được hưởng).

           - Được miễn lệ phí tuyển dụng lao động.

           - Các dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên, theo thể loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn, được ngân sách tỉnh hỗ trợ thu hút lao động một lần 1.000.000 đ/1 lao động.

          - Các dự án đầu tư trong giai đoạn 2000 -2005, có đào tạo công nhân kỹ thuật cao (thời gian đào tạo liên tục từ 2 năm trở lên) được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% kinh phí đào tạo cho mỗi lao động.

          2. Cơ chế chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề:

2.1. Đối tượng và địa bàn áp dụng:

a) Đối tượng:

Đối tượng được hưởng cơ chế chính sách là các t ổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trực tiếp đầu tư sản xuất, thu mua, tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, du nhập nhân cấy nghề mới, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh (cơ sở tiểu thủ công nghiệp) thuộc các ngànhchế biến nông - lâm - thuỷ sản, dược liệu; sản xuất nguyên liệu, xử lý phế liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; các nghề thủ công: dệt thổ cẩm, thêu, cói, gốm, sứ, thủy tinh, mây, tre, luồng, nứa, gỗ và nghề sản xuất hàng thủ công từ các nguyên liệu tại chỗ khác; sản xuất phụ tùng, cơ khí sửa chữa, cơ khí sản xuất hàng tiêu dùng, nông cụ; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

          b) Địa bàn áp dụng:

Cơ chế, chính sách được áp dụng theo 3 khu vực:

- Khu vực 1 bao gồm: Thành phố Thanh Hoá, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã  Sầm Sơn;

- Khu vực 2 bao gồm các huyện: Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Nga Sơn, Nông Cống, Quảng Xương, Thiệu Hoá, Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định (trừ các xã miền núi và các xã bãi ngang);

- Khu vực 3 gồm các huyện: Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Như Thanh, Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát, Như Xuân, Quan Hoá, Quan Sơn, Thường Xuân, Thạch Thành, các xã miền núi và các xã bãi ngang thuộc Khu vực 2.

2.2. Cơ chế chính sách khuyến khích:

Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thuộc đối tượng áp dụng được lựa chọn hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước hoặc cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh sau đây:

a) Cơ chế chính sách về đất đai và xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề:

- Về đất đai, mặt bằng sản xuất:

+ Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương và của tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND huyện) lập quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên dành quỹ đất cho xây dựng các cụm tiểu thủ công nghiệp, cụm làng nghề, đáp ứng kịp thời nhu cầu về mặt bằng sản xuất kinh doanh.

+ Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp, ổn định vào mục đích sản xuất, thu mua sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo vệ sinh môi trường và quy định của pháp luật thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích khác và chủ sử dụng đất có nhu cầu làm mặt bằng sản xuất, thu mua hàng tiểu thủ công nghiệp thì được chuyển mục đích sử dụng đất.

          Trong thời gian 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải giải quyết xong các thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp.

          - Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề:

+ UBND các huyện chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng chung trong Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề đến hàng rào các dự án.

          + Tỉnh đảm bảo có đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc đến hàng rào Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề.

+ Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện được Nhà nước cho thuê đất thô (chưa có hạ tầng) để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các Cụm tiểu thủ công nghiệp, cụm làng nghề. Trong trường hợp này, Tỉnh xem xét hỗ trợ một phần kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng tối đa không quá 30% tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Về giá cho thuê đất:

+ Chủ đầu tư được thuê đất với mức giá thấp nhất trong khung giá đất tại địa phương do UBND tỉnh quy định tại thời điểm ký hợp đồng thuê đất.

+ Đối với đất trong Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề do tổ chức, cá nhân đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng thì giá cho thuê lại đất theo thoả thuận giữa tổ chức, cá nhân thuê đất làm mặt bằng sản xuất và chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp, Cụm làng nghề.

b) Chính sách ưu đãi đầu tư:

 Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thuộc đối tượngáp dụngđược tạo điều kiện để vay các nguồn vốn có lãi suất ưu đãi; trường hợp không vay được vốn ưu đãi, phải vay vốn của các Ngân hàng thương mại thì được hỗ trợ 50% chênh lệch lãi suất vay trong thời gian tối đa 2 năm kể từ khi phải trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

c) Chính sách khuyến khích thu hút lao động:

           Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp mới thành lập, hoặc mở rộng sản xuất tuyển dụng mới từ 100 lao động (đối với khu vực 1), 70 lao động (đối với khu vực 2) và 50 lao động (đối với khu vực 3) trở lên theo hình thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động từ 12 tháng trở lên, đảm bảo việc làm ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của  Luật Lao động thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 01 lần 01 triệu đồng cho 01 lao động để bổ sung vào vốn sản xuất kinh doanh.

          d) Cơ chế chính sách về đào tạo:

             Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp có nhu cầu đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân được ưu tiên tham gia các chương trình, dự án đào tạo của tỉnh và được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các chương trình, dự án đào tạo của các tổ chức, hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp.

         - Các địa phương, cơ sở tiểu thủ công nghiệp tổ chức đào tạo, dạy nghề cho 30 lao động trở lên (thời gian đào tạo tối thiểu là 2 tháng), đảm bảo ổn định việc làm cho người được dạy nghề từ 12 tháng trở lên được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần 400.000 đồng/01 lao động.

            Nghệ nhân mở các lớp truyền nghề, dạy nghề cho lao động được thu tiền học của học viên theo nguyên tắc thoả thuận và được miễn, giảm các loại thuế với mức tối đa theo quy định hiện hành của nhà nước.

         đ) Chính sách về khoa học, công nghệ:

- Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp được quyền đăng ký, đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ và tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ do ngân sách nhà nước cấp kinh phí.

          - Tổ chức, cá nhân sáng tạo mẫu mã hàng hoá mới được thị trường chấp nhận, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp.

          - Tổ chức, cá nhân cải tiến công cụ sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp hoặc chế tạo công cụ mới được thị trường chấp nhận, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích, phát minh sáng chế.

          e) Chính sách thị trường, tiêu thụ sản phẩm:

          - Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để tham gia các hội chợ, triển lãm, đi nghiên cứu tìm kiếm thị trường ở trong nước và nước ngoài; được Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh, các ngành chức năng liên quan phổ biến, cung cấp miễn phí thông tin về tình hình, giá cả thị trường các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp trong nước và thế giới.

- UBND tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của các hiệp hội ngành nghề, ngành hàng tiểu thủ công nghiệp.

- Các cơ sở sản xuất, xuất khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp được hưởng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu hiện hành của tỉnh.

          g) Chính sách khen thưởng:

          - Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hàng năm tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, bầu ra đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhất. Huyện (thị xã, thành phố) đạt thành tích xuất sắc nhất được thưởng 50 triệu đồng; xã đạt thành tích xuất sắc nhất được thưởng 30 triệu đồng.

3. Chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu

3.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Chính sách khuyến khích xuất khẩu áp dụng cho các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trên địa bàn tỉnh, có tham gia xuất khẩu trực tiếp hoặc uỷ thác.

Đối tượng áp dụng chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu là khối lượng hoặc trị giá hàng hoá, dịch vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh hoá, được đơn vị tổ chức xuất khẩu, tính theo trị giá FOB tại cửa khẩu Việt nam.

3.2. Nội dung chính sách khuyến khích:

a) Chính sách khuyến khích hoạt động xúc tiến Thương mại:

Tỉnh khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến Thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu như hội thảo Thương mại, hội chợ, triển lãm, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước. Căn cứ vào yêu cầu cụ thể hàng năm, UBND tỉnh tổ chức các đoàn công tác xúc tiến Thương mại, khảo sát và tìm kiếm thị trường xuất khẩu để thực hiện nhiệm vụ chung của Tỉnh. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí cho Cán bộ, Công chức, 50% chi phí cho Doanh nhân là thành viên tham gia các đoàn này.

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục mặt hàng đặc biệt khuyến khích xuất khẩu của tỉnh, được giảm 50% chi phí thuê gian hàng khi tham gia các hội chợ tổ chức trên địa bàn tỉnh.

b)Chính sách thưởng khuyến khích xuất khẩu:

- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng xuất khẩu:

Doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch hàng năm do cấp có thẩm quyền giao và đạt tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu 20% trở lên so với năm trước liền kề, với giá trị tuyệt đối từ 100.000 USD trở lên được thưởng 1% trên giá trị tăng trưởng, mức tối đa là 50 triệu đồng.

- Thưởng khuyến khích xuất khẩu mặt hàng mới, thị trường mới:

Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp mặt hàng (hoặc một chủng loại của mặt hàng) sản xuất tại Thanh Hoá, chưa nằm trong danh mục hàng xuất khẩu của tỉnh, lần đầu tiêu thụ ở thị trường nước ngoài, đạt giá trị 50.000 USD trở lên, được thưởng 1% trên giá trị kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng đó, mức tối đa là 50 triệu đồng.

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá ra thị trường xuất khẩu mới chưa nằm trong danh mục thị trường xuất khẩu của tỉnh, đạt giá trị 50.000 USD trở lên, được thưởng 1% giá trị kim ngạch xuất khẩu, mức tối đa là 50 triệu đồng.

- Thưởng xuất khẩu hàng hoá thuộc danh mục mặt hàng đặc biệt khuyến khích xuất khẩu:

Căn cứ vào tình hình thị trường thế giới và những thế mạnh của địa phương, tỉnh đặc biệt khuyến khích xuất khẩu các loại hàng hoá sau:

+ Hàng nông, lâm, thuỷ sản.

+ Hàng thủ công, mỹ nghệ.

Danh mục hàng hoá đặc biệt khuyến khích xuất khẩu do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

- Doanh nghiệp tự tổ chức sản xuất, chế biến, hoặc ký hợp đồng với cơ sở sản xuất chế biến trong tỉnh để thu mua và xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng trong danh mục đặc biệt khuyến khích xuất khẩu, được thưởng như sau:

+ Xuất khẩu 500 tấn lạc nhân trở lên được thưởng 30.000 đ/tấn.

+ Xuất khẩu 100 tấn vừng trở lên được thưởng 100.000 đ/ tấn.

+ Xuất khẩu 1.000 tấn rau, củ, quả trở lên được thưởng 30.000 đ/ tấn.

+ Xuất khẩu 300 tấn cà phê trở lên được thưởng 50.000đ/ tấn.

+ Xuất khẩu 300 tấn thịt súc sản trở lên được thưởng 200.000 đ/ tấn.

+ Xuất khẩu 20 tấn tơ tằm trở lên được thưởng 200.000 đ/ tấn.

          + Xuất khẩu 50.000 USD dược liệu trở lên được thưởng 100 đ/1USD.

+ Xuất khẩu 100.000 USD hàng thủ công mỹ nghệ trở lên được thưởng 150 đ/1USD.

Mức thưởng theo giá kim ngạch được quy ra tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ liên Ngân hàng công bố tại  thời điểm xét thưởng.

Giám đốc Doanh nghiệp được sử dụng 40% các khoản kinh phí thưởng ở mục 2, 3 nêu trên để thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có công sức đóng góp vào thành tích chung của Doanh nghiệp. Số còn lại được hạch toán vào kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp.

c) Hỗ trợ vốn kinh doanh khuyến khích phát triển xuất khẩu:

- Doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý kinh doanh có hiệu quả, đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 3 triệu USD trở lên, được ưu tiên xem xét bổ sung vốn theo khả năng ngân sách hàng năm.

- Doanh nghiệp Nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu mua nông sản thời vụ tạm trữ để xuất khẩu, được xét hỗ trợ 50% lãi xuất tiền vay vốn Ngân hàng trong thời hạn từ 3 đến 6 tháng.

d) Hỗ trợ kinh phí đào tạo, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu:

 Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu tổ chức đào tạo, dạy nghề cho từ 50 lao động là người có hộ khẩu ở Thanh Hoá, xuất khẩu ổn định từ 6 tháng trở lên, được tỉnh hỗ trợ 350.000 đồng cho một lao động.

        4. Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thời kỳ 2006 - 2010.

4.1 Đối tượng, phạm vi và thời gian áp dụng:

a) Đối tượng áp dụng:

Tất cả mọi tổ chức, cá nhân chăn nuôi đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại điều 1 quyết định này, được hưởng chính sách này.

b) Phạm vi và thời gian áp dụng:

- Tiếp tục cho phép thực hiện cơ chế, chính sách đối với chăn nuôi trâu, bò miền núi theo Quyết định 3017/2005/QĐ - UBND ngày 17/10/2005 của UBND tỉnh. Các tổ chức và cá nhân đã được hưởng chính sách theo3017/2005/QĐ - UBND ngày 17/10/2005 thì không được hưởng chính sách này.

- Chính sách này được thực hiện từ 01/ 01/2006 đến hết 31/12/ 2010.

        4.2. Nội dung chính sách:

        a)  Chính sách cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò:

- Hỗ trợ kinh phí mua vật tư phối giống, gồm: Tinh, ni tơ, dụng cụ để phục vụ phối giống: 55.000 đồng/ bò cái có chửa.

- Hỗ trợ kinh phí tiêm các loại vác - xin phòng dịch bệnh nguy hiểm, với mức 18.000 đồng/ bò cái phối giống.

- Hỗ trợ kinh phí mở lớp tập huấn chăn nuôi bò cho các hộ nông dân, với mức  4.800.000 đồng/lớp. Mỗi lớp tập huấn phải đảm bảo trên 50 hộ nông dân tham dự, thời gian tập huấn là 03 ngày/lớp, theo kế hoạch phân bổ hàng năm.

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo dẫn tinh viên 02 lớp/năm, mức 30.000.000 đồng/1lớp 20 người, thời gian học 30 ngày. Hỗ trợ lớp đào tạo dẫn tinh viên nâng cao 02 lớp/1 năm, mức 19.900.000đồng/lớp, mỗi lớp 20 người, thời gian học 07 ngày/lớp, theo kế hoạch.

- Hỗ trợ tiền công phối giống thụ tinh nhân tạo với mức: 20.000 đồng/bò cái có chửa.

- Các đơn vị tham gia chương trình bò thịt chất lượng cao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì được hưởng chính sách về nguồn kinh phí đối ứng của tỉnh.

b) Chính sách chăn nuôi lợn hướng nạc:

- Đối với đàn lợn giống ông, bà:

Giống lợn ông bà đủ tiêu chuẩn về kinh tế - kỹ thuật và chất lượng sản phẩm con giống theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/nái/năm.

- Đối với đàn lợn bố, mẹ hướng nạc:

+ Hỗ trợ thuốc thú y tiêm phòng dịch cho lợn nái ngoại: 47.000 đồng/con/năm.

+ Hỗ trợ hộ nông dân mua lợn đực giống 01 lần: 1.000.000 đồng/con, đảm bảo mức 50 nái ngoại 1 đực giống.

+ Hỗ trợ kinh phí tập huấn chăn nuôi lợn nạc xuất khẩu cho dân: 3.000.000 đồng/lớp, mỗi lớp 50 người, thời gian học 02 ngày/lớp, theo kế hoạch.

+ Hỗ trợ với mức 350.000 đồng/tháng/1 khuyến nông viên, đảm bảo 100 lợn nái ngoại sinh sản/1 khuyến nông viên.  

+ Hỗ trợ tiền mua giống lợn mẹ sinh sản với mức 100.000 đồng/1 con.

c) Hỗ trợ đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi tập trung:

- Quy định chung: Một khu trang trại hay một trang trại đảm bảo một trong các tiêu chí sau:

+ Bò thịt từ 300 con trở lên. 

+ Lợn nái ngoại sinh sản từ 200 con  trở lên.

+ Lợn thịt hướng nạc từ 1.500 con trở lên. 

+ Trang trại hỗn hợp nuôi từ 02 giống gia súc trở lên, với quy mô tối thiểu bằng 50% số lượng gia súc mỗi loại nêu trên.

Nằm trong khu vực quy hoạch phát triển chăn nuôi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm: Đường giao thông, điện, cấp thoát nước đến tường rào khu trang trại.

- Mức hỗ trợ đầu tư cho cơ sở hạ tầng:

Ở miền xuôi, tối đa là 600.000.000 đồng ( sáu trăm triệu đồng ), ở miền núi tối đa là 700.000.000 đồng ( bảy trăm triệu đồng ) cho một khu trang trại hoặc một trang trại đảm bảo tiêu chí trên.

- Cơ chế hỗ trợ:

         Để được hưởng chính sách trên, các khu trang trại phải có dự án, được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; giao Liên ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt cấp kinh phí.

(Theo Thanhhoa.gov.vn)