Một số hành vi vi phạm trong phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra.

Một số hành vi vi phạm trong phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra.

Ngày 01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg công bố dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Đồng thời Bộ Y tế đã bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A - là những bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Ngày 01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg công bố dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Đồng thời Bộ Y tế đã bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A - là những bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.
Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội như sau:
Điều 3 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, quy định các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia ngoài các địa điểm quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm:
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 V/v công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Người bị cách ly y tế phòng dịch Covid -19 sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định trong thời gian cách ly y tế
Điều 36 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, quy định về giá trị pháp lý của vi bằng như sau:
Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo đó:
Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ- Cp ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020.