Một số hành vi vi phạm trong phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra.

Ngày 09/03/2020 16:54:38

Ngày 01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg công bố dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Đồng thời Bộ Y tế đã bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A - là những bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh nhiều người chủ động, ý thức tự cách ly để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng thì có không ít người “trốn” cách ly, không khai báo y tế, thậm chí làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Để hạn chế thấp nhất dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị;  UBND các phường, xã, tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục trong giai đoạn chưa công bố hết dịch một số hành vi vi phạm trong phòng chống dịch bệnh như sau:
1. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 nghiêm cấm các hành vi như:
- Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm;
- Che dấu không khi báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật;
- Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
2. Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định một số hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp hoặc đưa tin sai về số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm so với số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế đã công bố; Buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn liên tục trong 03 ngày.
+ Không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ;
Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.
3. Bộ Luật Hình sự 2015 quy địnhtộilàm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
 - Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với các hành vi sau:
+ Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người;
+ Đưa ra hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm của động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người;
+ Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. Trong đó hành vi khác có thể là không tiêu hủy động vật, thực vật bị nhiễm bệnh, không tiến hành cách ly người bị nhiễm bệnh… khiến dịch bệnh càng lây lan…
- Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
+ Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;
+ Làm chết người.
-  Phạt tù từ 10 năm đến 12 năm:
+ Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;
            + Làm chết 02 người trở lên.

 
 
 

Một số hành vi vi phạm trong phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra.

Đăng lúc: 09/03/2020 16:54:38 (GMT+7)

Ngày 01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg công bố dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Đồng thời Bộ Y tế đã bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A - là những bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh nhiều người chủ động, ý thức tự cách ly để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng thì có không ít người “trốn” cách ly, không khai báo y tế, thậm chí làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Để hạn chế thấp nhất dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị;  UBND các phường, xã, tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục trong giai đoạn chưa công bố hết dịch một số hành vi vi phạm trong phòng chống dịch bệnh như sau:
1. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 nghiêm cấm các hành vi như:
- Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm;
- Che dấu không khi báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật;
- Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
2. Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định một số hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp hoặc đưa tin sai về số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm so với số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế đã công bố; Buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn liên tục trong 03 ngày.
+ Không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ;
Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.
3. Bộ Luật Hình sự 2015 quy địnhtộilàm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
 - Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với các hành vi sau:
+ Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người;
+ Đưa ra hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm của động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người;
+ Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. Trong đó hành vi khác có thể là không tiêu hủy động vật, thực vật bị nhiễm bệnh, không tiến hành cách ly người bị nhiễm bệnh… khiến dịch bệnh càng lây lan…
- Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
+ Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;
+ Làm chết người.
-  Phạt tù từ 10 năm đến 12 năm:
+ Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;
            + Làm chết 02 người trở lên.