Không bắt buộc về nơi thường trú để chứng thực sơ yếu lý lịch

Không bắt buộc về nơi thường trú để chứng thực sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch là một loại giấy tờ, trong đó chứa đựng những thông tin cơ bản nhất về nhân thân, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, quá trình học tập, công tác v.v… của công dân, thường được sử dụng để nhập học, xin việc làm …

Sơ yếu lý lịch là một loại giấy tờ, trong đó chứa đựng những thông tin cơ bản nhất về nhân thân, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, quá trình học tập, công tác v.v… của công dân, thường được sử dụng để nhập học, xin việc làm …
Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực như sau:
Ngày 01/03/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
Ngày 25/5/2017 UBND tỉnh Thanh Hoa ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND, ban hành Danh muc thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 V/v công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.
Ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1380/QĐ-TTg về phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí".
Chiều thứ 6 ngày 21/9/2018 UBND thành phố, Công an thành phố, UBND phường Đông Vệ phối hợp với Công ty Ngôi Sao tổ chức học ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt tại Trường Tiểu học Đông Vệ 1 và Trung học cơ sở Lê Lợi.
Chính phủ ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.