TP Thanh Hóa tổ chức học ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt

Ngày 22/09/2018 00:00:00

Chiều thứ 6 ngày 21/9/2018 UBND thành phố, Công an thành phố, UBND phường Đông Vệ phối hợp với Công ty Ngôi Sao tổ chức học ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt tại Trường Tiểu học Đông Vệ 1 và Trung học cơ sở Lê Lợi.

 

Các em học sinh tham gia tìm hiểu về Pháp luật ATGT đường bộ.

Các em đã được truyền đạt các kiến thức cơ bản đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, nhận biết hệ thống biển báo, biển cấm… Từ đó, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, giúp các em nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông; có ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mình và mọi người.

 

Công an thành phố, UBND phường Đông Vệ và nhà trường ký cam kết 

về chấp hành Luật ATGT đường bộ.


Tại buổi tuyên truyền, Ban tổ chức còn chuẩn bị các phần quà để thưởng cho học sinh trả lời đúng câu hỏi liên quan đến trật tự an toàn giao thông, tặng 20 suất quà là mũ bảo hiểm xe máy, ô và áo mưa. Đồng thời tổ chức ký cam kết về chấp hành Luật Giao thông đường bộ giữa nhà trường, Công an và UBND phường Đông Vệ.​Phòng Tư pháp thành phố

TP Thanh Hóa tổ chức học ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt

Đăng lúc: 22/09/2018 00:00:00 (GMT+7)

Chiều thứ 6 ngày 21/9/2018 UBND thành phố, Công an thành phố, UBND phường Đông Vệ phối hợp với Công ty Ngôi Sao tổ chức học ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt tại Trường Tiểu học Đông Vệ 1 và Trung học cơ sở Lê Lợi.

 

Các em học sinh tham gia tìm hiểu về Pháp luật ATGT đường bộ.

Các em đã được truyền đạt các kiến thức cơ bản đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, nhận biết hệ thống biển báo, biển cấm… Từ đó, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, giúp các em nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông; có ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mình và mọi người.

 

Công an thành phố, UBND phường Đông Vệ và nhà trường ký cam kết 

về chấp hành Luật ATGT đường bộ.


Tại buổi tuyên truyền, Ban tổ chức còn chuẩn bị các phần quà để thưởng cho học sinh trả lời đúng câu hỏi liên quan đến trật tự an toàn giao thông, tặng 20 suất quà là mũ bảo hiểm xe máy, ô và áo mưa. Đồng thời tổ chức ký cam kết về chấp hành Luật Giao thông đường bộ giữa nhà trường, Công an và UBND phường Đông Vệ.​Phòng Tư pháp thành phố