Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ X

Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ X

Trong 2 ngày 16 và 17/7/2019, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ X. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Kỳ họp.

Trong 2 ngày 16 và 17/7/2019, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ X. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Kỳ họp.
Ngày 10/7/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa.
Ngày 10/6/2019, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường).
Ngày 23/52019, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Ngày 19/4/2019, Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện quy chế phối hợp về công tác dân vận năm 2019.
Ngày 26/3/2019, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Kim Thoa vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngày 02/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức kỳ họp thứ 13. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.
Ngày 05/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021.