Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố và trao quyết định Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa

Ngày 19/01/2018 16:40:08

Ngày 15/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa;

Đến dự có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Lãnh đạo huyện Thọ Xuân và cán bộ chủ chốt thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định điều động đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tich HĐND huyện Thọ Xuân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy phụ trách chính quyền thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015- 2020 và giới thiệu với HĐND thành phố để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021.

 
Đồng chí Lại Thế Nguyên Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định tại Hội nghị


 

 

 

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao 

Quyết định cho đồng chí Lê Anh Xuân

 

 

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: đồng chí Lê Anh Xuân tiếp tục nỗ lực, bắt kịp ngay với nhiệm vụ mới; Tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và nhân dân thành phố Thanh Hóa để hoàn thành trọng trách trên cương vị mới; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy thành phố Thanh Hóa tạo mọi điều kiện để đồng chí Lê Anh Xuân hoàn thành nhiệm vụ.

 

 
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Dảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy phụ trách chính quyền 

thành phố Thanh Hóa phát biểu nhận nhiệm vụ

 

 

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy phụ trách chính quyền thành phố Thanh Hóa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, nguyện đem hết sức mình cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX đã đề ra, quyết tâm xây dựng thành phố trở thành đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới trước năm 2020.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa 

tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Anh Xuân trên cương vị mới.

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố và trao quyết định Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 19/01/2018 16:40:08 (GMT+7)

Ngày 15/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa;

Đến dự có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Lãnh đạo huyện Thọ Xuân và cán bộ chủ chốt thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định điều động đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tich HĐND huyện Thọ Xuân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy phụ trách chính quyền thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015- 2020 và giới thiệu với HĐND thành phố để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021.

 
Đồng chí Lại Thế Nguyên Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định tại Hội nghị


 

 

 

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao 

Quyết định cho đồng chí Lê Anh Xuân

 

 

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: đồng chí Lê Anh Xuân tiếp tục nỗ lực, bắt kịp ngay với nhiệm vụ mới; Tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và nhân dân thành phố Thanh Hóa để hoàn thành trọng trách trên cương vị mới; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy thành phố Thanh Hóa tạo mọi điều kiện để đồng chí Lê Anh Xuân hoàn thành nhiệm vụ.

 

 
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Dảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy phụ trách chính quyền 

thành phố Thanh Hóa phát biểu nhận nhiệm vụ

 

 

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy phụ trách chính quyền thành phố Thanh Hóa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, nguyện đem hết sức mình cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX đã đề ra, quyết tâm xây dựng thành phố trở thành đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới trước năm 2020.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa 

tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Anh Xuân trên cương vị mới.

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh