BCH Đảng bộ thành phố tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX trình tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 25/04/2020 10:46:05

Sáng 24/4, Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đóng góp của BCH Đảng bộ vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX. Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

 https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/h%E1%BB%8Dp-2-600x338.jpg
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến điểm cầu Thành ủy

Sau khi được nghe dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố, phần lớn các thành viên BCH Đảng bộ thành phố đều thống nhất cao.

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/h%E1%BB%8Dp-3-600x338.jpg
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND thành phố

Tuy nhiên, nhiều ủy viên BCH Đảng bộ thành phố cũng đã đóng góp vào báo cáo những vấn đề như: Cần bổ sung thêm đầu tư nguồn cấp thoát nước của thành phố; các số liệu về đầu tư công cần rà soát lại; việc thành lập đảng bộ và chi bộ cần tăng thêm giải pháp để trong nhiệm kỳ tới thành lập được nhiều chi bộ trực thuộc hơn. Về phần tồn tại, hạn chế, cần bổ sung thêm hiện tượng đầu cơ, một số dự án chậm tiến độ, việc cưới, việc tang trong nhân dân còn chưa thực sự chấp hành tốt.

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/h%E1%BB%8Dp-4-1-600x338.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền – UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo phát biểu tại hội nghị

Đất nông nghiệp vẫn bỏ hoang nhiều, gây lãng phí tài nguyên. Tiêu chí bảo vệ môi trường cần bổ sung phương án để xử lý chất thải rắn phục vụ cho phát triển đô thị hiện đại. Cần làm rõ số liệu làm đường trong giai đoạn 2015–2020 chưa khớp với phụ lục. Trong nhiệm kỳ tới cần tăng cường công tác giám sát các công trình đặc biệt là công trình đầu tư tại các phường, xã; chất lượng sinh hoạt chi bộ cần được nâng cao hơn bởi nếu không được quan tâm ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương. Cần định hướng rõ ràng trong công tác cán bộ đặc biệt là cán bộ luân chuyển về lãnh đạo tại các phường, xã. Đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cần được quan tâm. Bổ sung đưa vào báo cáo về giải pháp để xử lý nghiêm các đối tượng bị ngáo đá nhằm đảm bảo tốt hơn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cần bổ sung chi tiết về thiên tai dịch bệnh vào phần đánh giá chung bởi trong nhiệm kỳ vừa qua thiên tai dịch bệnh đã tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế của thành phố…
https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/h%E1%BB%8Dp-1-600x338.jpg
Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân – Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ thành phố. Đối với các ý kiến đóng góp đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tiểu ban nội dung sẽ tham khảo bổ sung vào dự thảo một số nội dung lớn để báo cáo đầy đủ hơn. Những đồng chí chưa đóng góp tại hội nghị cần đóng góp bằng văn bản để tiểu ban nội dung hoàn thiện báo cáo chính trị trong thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ Thành phố đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Trần Trọng Hùng – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố vào BTV Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu bầu 34/34, đạt 100%.ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA


BCH Đảng bộ thành phố tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX trình tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng lúc: 25/04/2020 10:46:05 (GMT+7)

Sáng 24/4, Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đóng góp của BCH Đảng bộ vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX. Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

 https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/h%E1%BB%8Dp-2-600x338.jpg
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến điểm cầu Thành ủy

Sau khi được nghe dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố, phần lớn các thành viên BCH Đảng bộ thành phố đều thống nhất cao.

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/h%E1%BB%8Dp-3-600x338.jpg
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND thành phố

Tuy nhiên, nhiều ủy viên BCH Đảng bộ thành phố cũng đã đóng góp vào báo cáo những vấn đề như: Cần bổ sung thêm đầu tư nguồn cấp thoát nước của thành phố; các số liệu về đầu tư công cần rà soát lại; việc thành lập đảng bộ và chi bộ cần tăng thêm giải pháp để trong nhiệm kỳ tới thành lập được nhiều chi bộ trực thuộc hơn. Về phần tồn tại, hạn chế, cần bổ sung thêm hiện tượng đầu cơ, một số dự án chậm tiến độ, việc cưới, việc tang trong nhân dân còn chưa thực sự chấp hành tốt.

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/h%E1%BB%8Dp-4-1-600x338.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền – UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo phát biểu tại hội nghị

Đất nông nghiệp vẫn bỏ hoang nhiều, gây lãng phí tài nguyên. Tiêu chí bảo vệ môi trường cần bổ sung phương án để xử lý chất thải rắn phục vụ cho phát triển đô thị hiện đại. Cần làm rõ số liệu làm đường trong giai đoạn 2015–2020 chưa khớp với phụ lục. Trong nhiệm kỳ tới cần tăng cường công tác giám sát các công trình đặc biệt là công trình đầu tư tại các phường, xã; chất lượng sinh hoạt chi bộ cần được nâng cao hơn bởi nếu không được quan tâm ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương. Cần định hướng rõ ràng trong công tác cán bộ đặc biệt là cán bộ luân chuyển về lãnh đạo tại các phường, xã. Đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cần được quan tâm. Bổ sung đưa vào báo cáo về giải pháp để xử lý nghiêm các đối tượng bị ngáo đá nhằm đảm bảo tốt hơn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cần bổ sung chi tiết về thiên tai dịch bệnh vào phần đánh giá chung bởi trong nhiệm kỳ vừa qua thiên tai dịch bệnh đã tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế của thành phố…
https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/h%E1%BB%8Dp-1-600x338.jpg
Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân – Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ thành phố. Đối với các ý kiến đóng góp đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tiểu ban nội dung sẽ tham khảo bổ sung vào dự thảo một số nội dung lớn để báo cáo đầy đủ hơn. Những đồng chí chưa đóng góp tại hội nghị cần đóng góp bằng văn bản để tiểu ban nội dung hoàn thiện báo cáo chính trị trong thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ Thành phố đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Trần Trọng Hùng – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố vào BTV Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu bầu 34/34, đạt 100%.ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA