Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quảng Thịnh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 09/05/2020 14:08:56

Trong hai ngày 07 và 08/05/2020, Đảng bộ xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí Lê Doãn Thành – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Thanh Hóa; Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Thanh Hóa; Tổ chỉ đạo Đại hội thành phố và 143 đại biểu chính thức đại diện cho 374 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Quảng Thịnh.

 

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Thịnh  đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 20,5%, tăng 0,2% so với mục tiêu Đại hội, tăng 3,2% so với bình quân giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch đúng hướng; công nghiệp-xây dựng đạt 65,7%, giảm  5,1% so với năm 2015; Thương mại – dịch vụ đạt 30,8%, tăng 7,8% so với năm 2015; Nông nghiệp đạt 3,5%, giảm 2,6% so với năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Bí thư Đảng bộ xã Quảng Thịnh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng/người, tăng 21,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Dịch vụ -Thương mại tiếp tục phát triển nhanh, đa dạng và phong phú. Đến nay, toàn xã có 452 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, tăng 15 hộ so với năm 2015. Tổng thu ngân sách đạt 94,392 tỷ đồng. Tỷ lệ  tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 16,8 %, tăng 8% so với mục tiêu Đại hội. Doanh nghiệp mới thành lập trong 5 năm là 70 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có lên 105 doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Thưởng – PBT Thường trực Đảng ủy khóa XXV trình bày báo cáo chính trị

Trong 5 năm qua, đã cấp phép và đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở cho 648 trường hợp. Quản lý chặt chẽ xây dựng tư nhân, thường xuyên kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổng giá trị đầu tư xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt 750 tỷ đồng, 100% thôn và  cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa; chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Huy động nguồn vốn vận động xã hội hóa cho giáo dục hơn 1 tỷ đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai tiếp nhận tại bộ phận một cửa và trả kết quả theo giấy hẹn, không có hồ sơ tồn đọng; giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với đầu nhiệm kỳ đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển làm thay đổi diện mạo và bộ mặt kinh tế của xã Quảng Thịnh ngày càng khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được phát huy;  đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành ủy, PCT.UBND thành phố Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành ủy, PCT.UBND thành phố Thanh Hóa biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Thịnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, đó là những thành quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, cũng là tiền đề, là động lực to lớn để xã Quảng Thịnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, chỉ rõ một số hạn chế như công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn còn chậm, tình trạng vi phạm xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn xảy ra; một số ít đại biểu HĐND chưa phát huy hết vai trò; chất lượng xây dựng thôn văn hóa chưa toàn diện. Đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động tối đa mọi nguồn lực và thế mạnh của xã để xây dựng Quảng Thịnh thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị của thành phố; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn; nâng cao các hoạt động văn hóa xã hội và giáo dục, y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính …

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới

BCH Đảng bộ xã Quảng Thịnh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Quảng Thịnh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn Đại biểu tham dự Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI.

 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓAĐại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quảng Thịnh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng lúc: 09/05/2020 14:08:56 (GMT+7)

Trong hai ngày 07 và 08/05/2020, Đảng bộ xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí Lê Doãn Thành – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Thanh Hóa; Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Thanh Hóa; Tổ chỉ đạo Đại hội thành phố và 143 đại biểu chính thức đại diện cho 374 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Quảng Thịnh.

 

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Thịnh  đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 20,5%, tăng 0,2% so với mục tiêu Đại hội, tăng 3,2% so với bình quân giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch đúng hướng; công nghiệp-xây dựng đạt 65,7%, giảm  5,1% so với năm 2015; Thương mại – dịch vụ đạt 30,8%, tăng 7,8% so với năm 2015; Nông nghiệp đạt 3,5%, giảm 2,6% so với năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Bí thư Đảng bộ xã Quảng Thịnh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng/người, tăng 21,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Dịch vụ -Thương mại tiếp tục phát triển nhanh, đa dạng và phong phú. Đến nay, toàn xã có 452 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, tăng 15 hộ so với năm 2015. Tổng thu ngân sách đạt 94,392 tỷ đồng. Tỷ lệ  tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 16,8 %, tăng 8% so với mục tiêu Đại hội. Doanh nghiệp mới thành lập trong 5 năm là 70 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có lên 105 doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Thưởng – PBT Thường trực Đảng ủy khóa XXV trình bày báo cáo chính trị

Trong 5 năm qua, đã cấp phép và đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở cho 648 trường hợp. Quản lý chặt chẽ xây dựng tư nhân, thường xuyên kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổng giá trị đầu tư xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt 750 tỷ đồng, 100% thôn và  cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa; chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Huy động nguồn vốn vận động xã hội hóa cho giáo dục hơn 1 tỷ đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai tiếp nhận tại bộ phận một cửa và trả kết quả theo giấy hẹn, không có hồ sơ tồn đọng; giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với đầu nhiệm kỳ đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển làm thay đổi diện mạo và bộ mặt kinh tế của xã Quảng Thịnh ngày càng khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được phát huy;  đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành ủy, PCT.UBND thành phố Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành ủy, PCT.UBND thành phố Thanh Hóa biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Thịnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, đó là những thành quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, cũng là tiền đề, là động lực to lớn để xã Quảng Thịnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, chỉ rõ một số hạn chế như công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn còn chậm, tình trạng vi phạm xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn xảy ra; một số ít đại biểu HĐND chưa phát huy hết vai trò; chất lượng xây dựng thôn văn hóa chưa toàn diện. Đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động tối đa mọi nguồn lực và thế mạnh của xã để xây dựng Quảng Thịnh thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị của thành phố; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn; nâng cao các hoạt động văn hóa xã hội và giáo dục, y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính …

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới

BCH Đảng bộ xã Quảng Thịnh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Quảng Thịnh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn Đại biểu tham dự Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI.

 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA