Đại hội Đại biểu MTTQ TP Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 23/05/2019 16:14:58

Ngày 23/52019, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Toàn cảnh Đại hội

 

Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trục Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường, xã cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu khai mạc Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã hoàn thành các mục tiêu và chương trình hành động Nghị quyết đại hội lần thứ XVI đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được đẩy mạnh và hoạt động có hiệu quả. Hệ thống tổ chức ngày càng được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động được triển khai đồng bộ, hiệu quả; nổi bật như phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đạt nhiều kết quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

 

Với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - hiệu quả", nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoàn thành 5 chương trình hành động đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn và đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi yêu cầu: Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, hướng về cơ sở; chủ động trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận có đủ phẩm chất, trình độ, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Đại hội đã hiệp thương cử 87 vị tham gia  Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử đoàn đại biểu gồm 8 ông, bà đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Đại hội Đại biểu MTTQ TP Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng lúc: 23/05/2019 16:14:58 (GMT+7)

Ngày 23/52019, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Toàn cảnh Đại hội

 

Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trục Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường, xã cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu khai mạc Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã hoàn thành các mục tiêu và chương trình hành động Nghị quyết đại hội lần thứ XVI đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được đẩy mạnh và hoạt động có hiệu quả. Hệ thống tổ chức ngày càng được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động được triển khai đồng bộ, hiệu quả; nổi bật như phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đạt nhiều kết quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

 

Với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - hiệu quả", nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoàn thành 5 chương trình hành động đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn và đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi yêu cầu: Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, hướng về cơ sở; chủ động trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận có đủ phẩm chất, trình độ, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Đại hội đã hiệp thương cử 87 vị tham gia  Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử đoàn đại biểu gồm 8 ông, bà đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội

 

Tin, ảnh: Hà Binh