Đảng bộ phường Tào Xuyên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020–2025

Ngày 10/05/2020 08:00:32

Trong 2 ngày 8 và 9/5/2020, Đảng bộ phường Tào Xuyên thành phố Thanh Hóa, tổ chức Đại hội, Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí: Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng 144 đảng viên đến từ 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Tào Xuyên.

 

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân phường Tào Xuyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016- 2020 đạt 15,1%, tăng 0,8% so với giai đoạn 2011 – 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng, tỷ trọng các ngành dich vụ thương mại chiếm 26%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 67,5%, nông nghiệp chiếm 6,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 43 triệu đồng/năm, đến năm 2020 ước đạt 47 triệu đôàn tăng 23,5 triệu đồng so với năm 2015. Hiện nay trên địa bàn phường có 153 doanh nghiệp đang hoạt và hàng nghìn hộ sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Từ 2015 đến nay phường đầu tư 20 dự án với tổng kinh phí gần 83 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn khác, xây dựng nâng cấp 3 trường học, Trung tâm văn hóa và công sở Xã Hoằng Lý, hội trường, phòng một cửa, đường trung tâm đi phố Yên Vực…

Đồng chí Lương Trí Thanh – Bí thư Đảng ủy phường Tào Xuyên phát biểu khai mại Đại hội

Lĩnh vực văn hoá – xã hội, có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần chân dân được nâng cao. Công tác giáo dục và đào tạo được chăm lo phát triển. quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đội ngũ giáo viên đảm bảo số lượng, chuẩn trình độ 4/5 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Số giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng tăng, chất lượng giáo dục được nâng cao, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lên lớp đạt 100%. Trong năm phường có 156 học sinh đạt học sinh giỏi các cấp, có 350 học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng. 11/11 phố có hệ truyền thanh riêng, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung phổ biến sâu rộng đến quần chúng nhân đân. 100% phố có nhà văn hóa, 11/11 phố được công nhận là phố văn hóa, 2 phố được công nhận là phố kiểu mẫu, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 67%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chuyển biến tích cực và từng bước đổi mới, đi vào chiều sâu.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Tào Xuyên đề ra phương hướng mục tiêu đó là: Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiểu quả quản lý của chính quyền, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, chỉnh chang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phấn đấu phường đạt tiêu chuẩn VS ATTP, giữ vững phường chuẩn văn minh đô thị.

Đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Huy triều – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân phường Tào Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục sửa chữa. Trên cơ sở những thời cơ thuận lợi mới, đồng chí cũng đã đưa ra các hướng lớn, những vấn đề quan trọng mà Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá mới

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tào Xuyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXI.


 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA 

Đảng bộ phường Tào Xuyên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020–2025

Đăng lúc: 10/05/2020 08:00:32 (GMT+7)

Trong 2 ngày 8 và 9/5/2020, Đảng bộ phường Tào Xuyên thành phố Thanh Hóa, tổ chức Đại hội, Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí: Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng 144 đảng viên đến từ 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Tào Xuyên.

 

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân phường Tào Xuyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016- 2020 đạt 15,1%, tăng 0,8% so với giai đoạn 2011 – 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng, tỷ trọng các ngành dich vụ thương mại chiếm 26%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 67,5%, nông nghiệp chiếm 6,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 43 triệu đồng/năm, đến năm 2020 ước đạt 47 triệu đôàn tăng 23,5 triệu đồng so với năm 2015. Hiện nay trên địa bàn phường có 153 doanh nghiệp đang hoạt và hàng nghìn hộ sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Từ 2015 đến nay phường đầu tư 20 dự án với tổng kinh phí gần 83 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn khác, xây dựng nâng cấp 3 trường học, Trung tâm văn hóa và công sở Xã Hoằng Lý, hội trường, phòng một cửa, đường trung tâm đi phố Yên Vực…

Đồng chí Lương Trí Thanh – Bí thư Đảng ủy phường Tào Xuyên phát biểu khai mại Đại hội

Lĩnh vực văn hoá – xã hội, có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần chân dân được nâng cao. Công tác giáo dục và đào tạo được chăm lo phát triển. quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đội ngũ giáo viên đảm bảo số lượng, chuẩn trình độ 4/5 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Số giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng tăng, chất lượng giáo dục được nâng cao, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lên lớp đạt 100%. Trong năm phường có 156 học sinh đạt học sinh giỏi các cấp, có 350 học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng. 11/11 phố có hệ truyền thanh riêng, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung phổ biến sâu rộng đến quần chúng nhân đân. 100% phố có nhà văn hóa, 11/11 phố được công nhận là phố văn hóa, 2 phố được công nhận là phố kiểu mẫu, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 67%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chuyển biến tích cực và từng bước đổi mới, đi vào chiều sâu.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Tào Xuyên đề ra phương hướng mục tiêu đó là: Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiểu quả quản lý của chính quyền, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, chỉnh chang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phấn đấu phường đạt tiêu chuẩn VS ATTP, giữ vững phường chuẩn văn minh đô thị.

Đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Huy triều – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân phường Tào Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục sửa chữa. Trên cơ sở những thời cơ thuận lợi mới, đồng chí cũng đã đưa ra các hướng lớn, những vấn đề quan trọng mà Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá mới

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tào Xuyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXI.


 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA