Đồng chí Trịnh Huy Triều giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa

Ngày 10/03/2020 15:22:01

Sáng ngày 9/3/2020, HĐND TP.Thanh Hóa khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. Về phía thành phố có đồng chí Lê Anh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và 37 đại biểu HĐND thành phố.

 

Đồng chí Phạm Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng Tân Chủ tịch UBND thành phố

 

Tại kỳ họp, HĐND thành phố khóa XXI đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên để đảm nhận chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đàm Văn Thê, nghỉ chế độ BHXH.

 

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa

 

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP Thanh Hóa đã bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Trịnh Huy Triều -Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 37/37 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

 

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, tân Chủ tịch UBND thành phố

 

Đồng chí Lê Anh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu tại kỳ họp

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thành phố cảm ơn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thành phố đã đồng hành trong suốt quá trình công tác hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Lê Anh Xuân đã cùng với các đồng chí trong BTV, BCH, các phòng, ban, đơn vị, phường, xã thành phố nỗ lực, cố gắng, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ tỉnh giao. Trên cương vị công tác mới,đồng chí Bí thư Thành ủy hứa sẽ cùng tập thể BTV, HĐND và đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố hoàn thành các nhiệm vụ tỉnh giao, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội Đại biểu các cấp. Đồng chí Lê Anh Xuân chúc mừng đồng chí Trịnh Huy Triều trên cương vị công tác mới. Đồng chí Lê Anh xuân sẽ cùng với tập thể lãnh đạo thành phố đồng hành cùng đồng chí tân Chủ tịch UBND thành phố hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao trên cương vị công tác mới.

 

Đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả TP. Thanh Hóa đã đạt được trong nhiều năm qua. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND thành phố; lắng nghe ý kiến tham mưu, thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm công việc được vận hành với chất lượng cao, tiến độ nhanh, hoàn thành được các mục tiêu,nhiệm vụ đề ra.

 

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua các tờ trình, đề án của UBND thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2020; đề án Thành lập phường thuộc TP. Thanh Hóa; đề án Tổ chức không gian phố đi bộ trên tuyến đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên.

 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA

 

Đồng chí Trịnh Huy Triều giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 10/03/2020 15:22:01 (GMT+7)

Sáng ngày 9/3/2020, HĐND TP.Thanh Hóa khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. Về phía thành phố có đồng chí Lê Anh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và 37 đại biểu HĐND thành phố.

 

Đồng chí Phạm Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng Tân Chủ tịch UBND thành phố

 

Tại kỳ họp, HĐND thành phố khóa XXI đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên để đảm nhận chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đàm Văn Thê, nghỉ chế độ BHXH.

 

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa

 

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP Thanh Hóa đã bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Trịnh Huy Triều -Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 37/37 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

 

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, tân Chủ tịch UBND thành phố

 

Đồng chí Lê Anh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu tại kỳ họp

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thành phố cảm ơn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thành phố đã đồng hành trong suốt quá trình công tác hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Lê Anh Xuân đã cùng với các đồng chí trong BTV, BCH, các phòng, ban, đơn vị, phường, xã thành phố nỗ lực, cố gắng, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ tỉnh giao. Trên cương vị công tác mới,đồng chí Bí thư Thành ủy hứa sẽ cùng tập thể BTV, HĐND và đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố hoàn thành các nhiệm vụ tỉnh giao, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội Đại biểu các cấp. Đồng chí Lê Anh Xuân chúc mừng đồng chí Trịnh Huy Triều trên cương vị công tác mới. Đồng chí Lê Anh xuân sẽ cùng với tập thể lãnh đạo thành phố đồng hành cùng đồng chí tân Chủ tịch UBND thành phố hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao trên cương vị công tác mới.

 

Đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả TP. Thanh Hóa đã đạt được trong nhiều năm qua. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND thành phố; lắng nghe ý kiến tham mưu, thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm công việc được vận hành với chất lượng cao, tiến độ nhanh, hoàn thành được các mục tiêu,nhiệm vụ đề ra.

 

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua các tờ trình, đề án của UBND thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2020; đề án Thành lập phường thuộc TP. Thanh Hóa; đề án Tổ chức không gian phố đi bộ trên tuyến đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên.

 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA