Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường)

Ngày 12/06/2019 17:23:31

Ngày 10/6/2019, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường).

 

Toàn cảnh Kỳ họp

 

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các vị Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Tại kỳ họp, đã thông qua các báo cáo, Tờ tình của UBND thành phố đề nghị thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố; báo cáo tổng hợp ý kiến  của cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố; Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28/7/2000 của HĐND thành phố khóa XIII về việc đặt tên bổ sung và điều chỉnh đường phố; Tờ trình của UBND thành phố về đề nghị thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ nút giao thông BigC đến Ngã tư Phú Sơn và dự án: Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ  Ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa.

 

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Kỳ họp

 

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp

 

Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND thành phố về kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết và tờ trình về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Thanh Hóa; Báo cáo của Ban Kinh tế HĐND thành phố về kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết và tờ trình đề nghị thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Mở rộng Đại lộ Lê Lợi từ nút giao BigC đến cầu Đống.

 

Đồng chí Lê Doãn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố điều hành tại Kỳ họp.

 

Tại Kỳ họp, Đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Đức Kính và đồng chí Lê Trọng Thụ do nhận công tác mới; Bầu ông Doãn Văn Tiến vào chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 -2021, ông Lê Hoàng đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Lãnh đạo thành phố chúc mừng các đồng chí được bầu vào chức danh mới

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

 

Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường)

Đăng lúc: 12/06/2019 17:23:31 (GMT+7)

Ngày 10/6/2019, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường).

 

Toàn cảnh Kỳ họp

 

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các vị Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Tại kỳ họp, đã thông qua các báo cáo, Tờ tình của UBND thành phố đề nghị thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố; báo cáo tổng hợp ý kiến  của cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố; Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28/7/2000 của HĐND thành phố khóa XIII về việc đặt tên bổ sung và điều chỉnh đường phố; Tờ trình của UBND thành phố về đề nghị thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ nút giao thông BigC đến Ngã tư Phú Sơn và dự án: Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ  Ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa.

 

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Kỳ họp

 

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp

 

Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND thành phố về kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết và tờ trình về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Thanh Hóa; Báo cáo của Ban Kinh tế HĐND thành phố về kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết và tờ trình đề nghị thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Mở rộng Đại lộ Lê Lợi từ nút giao BigC đến cầu Đống.

 

Đồng chí Lê Doãn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố điều hành tại Kỳ họp.

 

Tại Kỳ họp, Đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Đức Kính và đồng chí Lê Trọng Thụ do nhận công tác mới; Bầu ông Doãn Văn Tiến vào chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 -2021, ông Lê Hoàng đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Lãnh đạo thành phố chúc mừng các đồng chí được bầu vào chức danh mới

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh