Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp lần thứ VI

Ngày 18/07/2018 15:09:05

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021đã tổ chức Kỳ họp lần thứ VI.

 

Toàn cảnh Kỳ họp

 

 

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh ước thực hiện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu- chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

 

 

 


Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND 

thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp.

 

 

 

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018.

 

 

 


Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp.

 

 

 

Tại Hội nghị, UBND thành phố đã trình bày Tờ trình đề nghị tạm dừng, giãn tiến độ và bổ sung một số công trình trong kế hoạch đầu tư công của thành phố; Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VI, HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 

 


Đồng chí Lê Trọng Thụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp.

 

 

 


Đồng chí Lê Văn Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày báo cáo tại Hội nghị.

 

 

 

Tại Hội nghị,  Ban Kinh tế và Ban pháp chế HĐND thành phố đã trình bày các báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND thành phố về việc "điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thanh Hóa"; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2018 – nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 

 

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

thành phố phát biểu tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và Đại biểu HĐND thành phố tại Kỳ họp

 

 

 

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các vị Đại biểu HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, các phường, xã cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết kỳ họp thứ VI, HĐND thành phố khóa XXI; đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2018 và Nghị quyết HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã đề ra.

Tin, ảnh: Hà Binh

Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp lần thứ VI

Đăng lúc: 18/07/2018 15:09:05 (GMT+7)

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021đã tổ chức Kỳ họp lần thứ VI.

 

Toàn cảnh Kỳ họp

 

 

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh ước thực hiện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu- chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

 

 

 


Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND 

thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp.

 

 

 

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018.

 

 

 


Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp.

 

 

 

Tại Hội nghị, UBND thành phố đã trình bày Tờ trình đề nghị tạm dừng, giãn tiến độ và bổ sung một số công trình trong kế hoạch đầu tư công của thành phố; Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VI, HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 

 


Đồng chí Lê Trọng Thụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp.

 

 

 


Đồng chí Lê Văn Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày báo cáo tại Hội nghị.

 

 

 

Tại Hội nghị,  Ban Kinh tế và Ban pháp chế HĐND thành phố đã trình bày các báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND thành phố về việc "điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thanh Hóa"; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2018 – nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 

 

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

thành phố phát biểu tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và Đại biểu HĐND thành phố tại Kỳ họp

 

 

 

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các vị Đại biểu HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, các phường, xã cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết kỳ họp thứ VI, HĐND thành phố khóa XXI; đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2018 và Nghị quyết HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã đề ra.

Tin, ảnh: Hà Binh