Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ X

Ngày 19/07/2019 09:48:38

Trong 2 ngày 16 và 17/7/2019, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ X. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Kỳ họp.


Toàn cảnh Kỳ họp.

 

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; Các ông, bà Đại biểu HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn thành phố; toàn thể các ông, bà là Đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố đã tham dự Kỳ họp

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch  HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp.

 

Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo kết quả đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Tở trình bổ sung một số công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 của thành phố Thanh Hóa. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thư VIII, HĐND thành phố khóa XXI; Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí xây dựng phường, xã an toàn thực phẩm trên địa bàn thành  phố.

Đồng chí Lê Văn Tú,  Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp.

 

Đồng chí  Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của củ tri tại kỳ họp

 

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chi Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã biểu dương kết quả hoạt động của các vị Đại biểu HĐND thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành kế hoạch năm 2019, với vai trò là người đại diện cho nhân dân, mỗi Đại biểu HĐND thành phố cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố, Lãnh đạo các phường, xã cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu cùng nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019./.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

 

Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ X

Đăng lúc: 19/07/2019 09:48:38 (GMT+7)

Trong 2 ngày 16 và 17/7/2019, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ X. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Kỳ họp.


Toàn cảnh Kỳ họp.

 

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; Các ông, bà Đại biểu HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn thành phố; toàn thể các ông, bà là Đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố đã tham dự Kỳ họp

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch  HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp.

 

Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo kết quả đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Tở trình bổ sung một số công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 của thành phố Thanh Hóa. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thư VIII, HĐND thành phố khóa XXI; Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí xây dựng phường, xã an toàn thực phẩm trên địa bàn thành  phố.

Đồng chí Lê Văn Tú,  Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tại Kỳ họp.

 

Đồng chí  Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của củ tri tại kỳ họp

 

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chi Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã biểu dương kết quả hoạt động của các vị Đại biểu HĐND thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành kế hoạch năm 2019, với vai trò là người đại diện cho nhân dân, mỗi Đại biểu HĐND thành phố cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố, Lãnh đạo các phường, xã cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu cùng nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019./.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh