Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày 06/09/2018 09:50:32

Ngày 05/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021.


Các đại biểu tham dự Hội ngh​ị.

 

 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; các Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố

 

 

 

 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, căn cứ vào Kế hoạch của Chủ tịch UBND thành phố, các phường, xã rà soát, đưa ra kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình Kinh tế- Xã hội của từng địa phương nhằm thực hện tốt các tiêu chí mà Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm lỳ 2016- 2021đã đề ra.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố trình bày Dự thảo Kế hoạch tại Hội nghị.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021

Đăng lúc: 06/09/2018 09:50:32 (GMT+7)

Ngày 05/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021.


Các đại biểu tham dự Hội ngh​ị.

 

 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; các Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố

 

 

 

 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, căn cứ vào Kế hoạch của Chủ tịch UBND thành phố, các phường, xã rà soát, đưa ra kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình Kinh tế- Xã hội của từng địa phương nhằm thực hện tốt các tiêu chí mà Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm lỳ 2016- 2021đã đề ra.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố trình bày Dự thảo Kế hoạch tại Hội nghị.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh