Đại hội Đại biểu MTTQ TP Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội Đại biểu MTTQ TP Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 23/52019, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày 23/52019, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Ngày 19/4/2019, Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện quy chế phối hợp về công tác dân vận năm 2019.
Ngày 26/3/2019, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Kim Thoa vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngày 02/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức kỳ họp thứ 13. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.
Ngày 05/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Ngày 01/8/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020.
Ngày 30/7/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 7 năm 2018 ; Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.
Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021đã tổ chức Kỳ họp lần thứ VI.