Đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 5, 6 và 7 tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 5, 6 và 7 tiếp xúc cử tri

Sáng ngày 26/5/2017, tổ đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa XXI (nhiệm kỳ 2016 - 2021), thuộc đơn vị bầu cử số 5;6 và 7 gồm các ông, bà: Ông Nguyễn Như Huệ - Phó Bí thư Thành ủy; Ông Vũ Đức Kinh – Uỷ viên BTV Thành Uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Lê Doãn Thành – Uỷ viên BTV Thanh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Mai Khanh – Thành ủy viên, Trưởng phòng tài chính, kế hoạch thành phố; bà Đinh Thị Quyên – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố và các thành viên khác trong tổ, đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường, xã: Quảng Thắng; Quảng Hưng; Quảng Thành; Quảng Thịnh; Nam Ngạn; Thiệu Vân; Thiệu Khánh; Thiệu Dương; Tào Xuyên; Hoằng Anh, Hoằng Long; Hoằng Quang; Hoằng Lý và Hoằng Đại.

Sáng ngày 26/5/2017, tổ đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa XXI (nhiệm kỳ 2016 - 2021), thuộc đơn vị bầu cử số 5;6 và 7 gồm các ông, bà: Ông Nguyễn Như Huệ - Phó Bí thư Thành ủy; Ông Vũ Đức Kinh – Uỷ viên BTV Thành Uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Lê Doãn Thành – Uỷ viên BTV Thanh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Mai Khanh – Thành ủy viên, Trưởng phòng tài chính, kế hoạch thành phố; bà Đinh Thị Quyên – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố và các thành viên khác trong tổ, đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường, xã: Quảng Thắng; Quảng Hưng; Quảng Thành; Quảng Thịnh; Nam Ngạn; Thiệu Vân; Thiệu Khánh; Thiệu Dương; Tào Xuyên; Hoằng Anh, Hoằng Long; Hoằng Quang; Hoằng Lý và Hoằng Đại.
Chiều ngày 17/5/2017, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai thông báo của BTV Thành ủy về việc điều hành công việc của UBND thành phố. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tư Khánh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.
Ngày 12/5/2017, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Đào Trọng Quy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh hóa.
Trong 2 ngày, 21 vá 22 tháng 4 năm 2017, Đoàn thanh niên Cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019.
Vừa qua, Đoàn TNCS HCM phường Đông Thọ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Sáng ngày 16/04/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hoằng Anh đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Để góp phần sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” vào cuộc sống, Ban Biên tập xin giới thiệu, phân tích sâu thêm những điểm mới, những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết:
Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành uỷ đã bám sát chương trình công tác và chủ đề năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017; kịp thời chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố;