Phường Quảng Thành tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 09/05/2020 15:39:46

Trong hai ngày 7 và 8/5/2020, Đảng bộ phường Quảng Thành đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hiền – UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội và 134 đại biểu chính thức đại diện cho 461 đảng viên trong Đảng bộ phường Quảng Thành.

 

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyềnthành phố Thanh Hóa, Đảng bộ, nhân dân phường Quảng Thành đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ khâu đột phá, phát huy và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diện và bền vững hơn. Kinh tế có bước tăng trưởng khá toàn diện.Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh dịch vụ – thương mại. Thu nhập bình quân đầu người ước thực hiện năm 2020 đạt 54 triệu đồng. Dịch vụ – thương mại phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 26,1%, tăng 9,2% so với cùng kỳ, tăng 3,9% so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 92 tỷ đồng, tăng 63,14 tỷ đồng so với năm 2015. Thu Ngân sách địa phương giai đoạn 2015 – 2020 ước đạt 72,4 tỷ đồng, trong đó thu thường xuyên đạt 25,5 tỷ đồng, bình quân tăng thu hàng năm đạt 8,3%.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa- xã hội có chuyển biến tiến bộ. Chương trình “ đô thị văn minh, công dân thân thiện” được triển khai có hiệu quả, hình thành nếp sống văn hóa văn minh trong cộng đồng dân cư.Giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển toàn diện, 3/3 trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Phường luôn quan tâm thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 0,38%, giảm 3,42% so với đầu nhiệm kỳ, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%; Gia đình thể thao đạt 45,1%. Năm 2018, phường được cấp trên công nhận đạt danh hiệu “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.Quốc phòng – an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Thế Long- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Thành phát biểu khai mạc Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng, phát triển 270 doanh nghiệp mới, tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm tăng 10% trở lên, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89% trở lên, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời một số ý kiến tham luận cũng nêu ra những quan điểm, hướng giải quyết một số vấn đề: công tác xây dựng tổ chức đảng, quy hoạch đất đai, cải cách hành chính, phát triển đảng viên…

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu đưa phường Quảng Thành phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền – UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hiền – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ phường Quảng Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa lịch sử, bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội, chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch,phương án đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quảng Thành

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA
 

Phường Quảng Thành tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 09/05/2020 15:39:46 (GMT+7)

Trong hai ngày 7 và 8/5/2020, Đảng bộ phường Quảng Thành đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hiền – UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội và 134 đại biểu chính thức đại diện cho 461 đảng viên trong Đảng bộ phường Quảng Thành.

 

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyềnthành phố Thanh Hóa, Đảng bộ, nhân dân phường Quảng Thành đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ khâu đột phá, phát huy và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diện và bền vững hơn. Kinh tế có bước tăng trưởng khá toàn diện.Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh dịch vụ – thương mại. Thu nhập bình quân đầu người ước thực hiện năm 2020 đạt 54 triệu đồng. Dịch vụ – thương mại phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 26,1%, tăng 9,2% so với cùng kỳ, tăng 3,9% so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 92 tỷ đồng, tăng 63,14 tỷ đồng so với năm 2015. Thu Ngân sách địa phương giai đoạn 2015 – 2020 ước đạt 72,4 tỷ đồng, trong đó thu thường xuyên đạt 25,5 tỷ đồng, bình quân tăng thu hàng năm đạt 8,3%.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa- xã hội có chuyển biến tiến bộ. Chương trình “ đô thị văn minh, công dân thân thiện” được triển khai có hiệu quả, hình thành nếp sống văn hóa văn minh trong cộng đồng dân cư.Giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển toàn diện, 3/3 trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Phường luôn quan tâm thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 0,38%, giảm 3,42% so với đầu nhiệm kỳ, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%; Gia đình thể thao đạt 45,1%. Năm 2018, phường được cấp trên công nhận đạt danh hiệu “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.Quốc phòng – an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Thế Long- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Thành phát biểu khai mạc Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng, phát triển 270 doanh nghiệp mới, tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm tăng 10% trở lên, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89% trở lên, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời một số ý kiến tham luận cũng nêu ra những quan điểm, hướng giải quyết một số vấn đề: công tác xây dựng tổ chức đảng, quy hoạch đất đai, cải cách hành chính, phát triển đảng viên…

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu đưa phường Quảng Thành phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền – UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hiền – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ phường Quảng Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa lịch sử, bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội, chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch,phương án đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quảng Thành

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA