Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện Quy chế phối hợp về công tác dân vận

Ngày 23/04/2019 10:02:05

Ngày 19/4/2019, Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện quy chế phối hợp về công tác dân vận năm 2019.

 IMG_3830.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí: Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và đồng chí Trịnh Thị Hoa, Ủy viên BTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố.

 

IMG_3832.jpg
Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại buổi Lễ

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01-QCPH/UBND-BDV, ngày 10/9/2015 giữa UBND và Ban Dân vận Thành ủy về thực hiện công tác dân vận; Kế hoạch số 363-KH/UBND-BDV, ngày 27/4/2018 giữa UBND và Ban Dân vận Thành ủy về thực hiện Quy chế phối hợp công tác dân vận giữa UBND và Ban Dân vận Thành ủy, UBND thành phố và Ban Dân vận Thành ủy đã triển khai đến các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm thực hiện tốt công tác dân vận trong phát triển kinh tế- xã hội trên thành phố Thanh Hóa

 

IMG_3847.jpg
Đồng chí Trịnh Thị Hoa Ủy viên BTV- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2019, UBND và Ban Dân vận Thành ủy phối hợp thực hiện công tác dân vận với những nội dung chủ yếu gồm: Tuyên truyền vận động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố Thanh Hóa về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp dân; Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn;  phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, xây dựng Đô thị văn minh; Phối hợp thực hiện về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Đánh giá hiệu quả công tác dân vận của chương trình phối hợp trong nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng- An ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

 

IMG_3851.jpg
Lãnh đạo UBND thành phố và Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy thành phố Thanh Hóa ký kết văn bản phối hợp tại Hội nghị

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện Quy chế phối hợp về công tác dân vận

Đăng lúc: 23/04/2019 10:02:05 (GMT+7)

Ngày 19/4/2019, Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện quy chế phối hợp về công tác dân vận năm 2019.

 IMG_3830.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí: Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và đồng chí Trịnh Thị Hoa, Ủy viên BTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố.

 

IMG_3832.jpg
Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại buổi Lễ

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01-QCPH/UBND-BDV, ngày 10/9/2015 giữa UBND và Ban Dân vận Thành ủy về thực hiện công tác dân vận; Kế hoạch số 363-KH/UBND-BDV, ngày 27/4/2018 giữa UBND và Ban Dân vận Thành ủy về thực hiện Quy chế phối hợp công tác dân vận giữa UBND và Ban Dân vận Thành ủy, UBND thành phố và Ban Dân vận Thành ủy đã triển khai đến các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm thực hiện tốt công tác dân vận trong phát triển kinh tế- xã hội trên thành phố Thanh Hóa

 

IMG_3847.jpg
Đồng chí Trịnh Thị Hoa Ủy viên BTV- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2019, UBND và Ban Dân vận Thành ủy phối hợp thực hiện công tác dân vận với những nội dung chủ yếu gồm: Tuyên truyền vận động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố Thanh Hóa về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp dân; Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn;  phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, xây dựng Đô thị văn minh; Phối hợp thực hiện về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Đánh giá hiệu quả công tác dân vận của chương trình phối hợp trong nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng- An ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

 

IMG_3851.jpg
Lãnh đạo UBND thành phố và Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy thành phố Thanh Hóa ký kết văn bản phối hợp tại Hội nghị

 

Tin, ảnh: Hà Binh