Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 27/06/2018 19:11:29

Ngày 26/6/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 
 
Toàn cảnh Hội ng​hị

 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng một số phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của BCH Đảng bộ thành phố; Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo ước thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; thông qua dự thảo Báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

 Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại Hội nghị.

 

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, các Ban xây dựng Đảng, Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra; xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2019.

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Đăng lúc: 27/06/2018 19:11:29 (GMT+7)

Ngày 26/6/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 
 
Toàn cảnh Hội ng​hị

 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng một số phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của BCH Đảng bộ thành phố; Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo ước thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; thông qua dự thảo Báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

 Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại Hội nghị.

 

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, các Ban xây dựng Đảng, Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra; xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2019.

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh