Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU của BCH Đảng bộ thành phố; Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 267-KL/TU của BTV Tỉnh ủy

Ngày 12/04/2018 16:40:08

Ngày 11/4/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU, ngày 29/6/2012 của BCH Đảng bộ thành phố Thanh Hóa về "Huy động nội lực phát triển kinh tế"; Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 267-KL/TU, ngày 25/12/2017 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.


Toàn cảnh ​Hội nghị

 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư đảng ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐND, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU, ngày 29/6/2012 của BCH Đảng bộ thành phố Thanh Hóa;Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 267-KL/TU, ngày 25/12/2017 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.

 

 

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, các Ban xây dựng Đảng, Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 267-KL/TU của BTV Tỉnh ủy, đưa công tác dân vận đi vào thực tiễn cuộc sống; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

 

 

 

Nhân dịp này Thành ủy thành phố đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố.

 

 

 Lãnh đạo thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị

 

                                                                                          

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU của BCH Đảng bộ thành phố; Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 267-KL/TU của BTV Tỉnh ủy

Đăng lúc: 12/04/2018 16:40:08 (GMT+7)

Ngày 11/4/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU, ngày 29/6/2012 của BCH Đảng bộ thành phố Thanh Hóa về "Huy động nội lực phát triển kinh tế"; Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 267-KL/TU, ngày 25/12/2017 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.


Toàn cảnh ​Hội nghị

 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư đảng ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐND, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU, ngày 29/6/2012 của BCH Đảng bộ thành phố Thanh Hóa;Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 267-KL/TU, ngày 25/12/2017 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.

 

 

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, các Ban xây dựng Đảng, Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 267-KL/TU của BTV Tỉnh ủy, đưa công tác dân vận đi vào thực tiễn cuộc sống; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

 

 

 

Nhân dịp này Thành ủy thành phố đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố.

 

 

 Lãnh đạo thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị

 

                                                                                          

 

Tin, ảnh: Hà Binh