Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020

Ngày 22/05/2018 09:35:50

Ngày 01/8/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 
Toàn cản​h Hội nghị

 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 về 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 về 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.
 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, BCH Đảng bộ thành phố cần có những bước đột phá trong công tác quy hoạch đô thị với tầm nhìn chiến lược, lâu dài; tập trung phát triển kinh tế đa dạng theo kịp với thời kỳ công nghệ 4.0; Đảm bảo tốt  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân thành phố; phấn đấu để thành phô Thanh Hóa đạt danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2019.

 

 

 


Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, các Ban xây dựng Đảng, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra./.

 

                                                                                          

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020

Đăng lúc: 22/05/2018 09:35:50 (GMT+7)

Ngày 01/8/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 
Toàn cản​h Hội nghị

 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 về 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 về 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.
 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, BCH Đảng bộ thành phố cần có những bước đột phá trong công tác quy hoạch đô thị với tầm nhìn chiến lược, lâu dài; tập trung phát triển kinh tế đa dạng theo kịp với thời kỳ công nghệ 4.0; Đảm bảo tốt  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân thành phố; phấn đấu để thành phô Thanh Hóa đạt danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2019.

 

 

 


Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, các Ban xây dựng Đảng, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra./.

 

                                                                                          

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh