Tổ Đại biểu số 01 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp xúc cử tri tại phường Hàm Rồng

Ngày 13/06/2018 19:09:02

Ngày 12/6/2018, Tổ Đại biểu số 01 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm lỳ 2016- 2021do đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Lãnh đạo thành phố có các Đồng chí: Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tich Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể  thành phố; Lãnh đạo và hơn 200 Đại biểu cử tri phường Hàm Rồng đã tham dự Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021; Sau khi nghe các báo cáo, cử tri phường Hàm Rồng đã tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác thực hiện các quy hoạch trên địa bàn chưa bảo đảm tiến độ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đơn giá trong đền bù giải phóng mặt bằng chưa phù hợp; công tác vệ sinh môi trường khi thực hiện dự án còn chưa được quan tâm đúng mức; đề xuất tỉnh có chính sách hỗ trợ cho cán bộ phố, thôn, chính sách kêu gọi đầu tư vào khu du lịch văn hóa - lịch sử Hàm Rồng hiệu quả thấp v..v. Phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tich Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời, giải đáp những thắc mắc, đề xuất của cử tri  và sẽ đưa ra thảo luận, giải quyết trong chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI sắp tới.

 

 

 


Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri

 

 

 

Thay mặt tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 01 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hàm Rồng để có những chính sách phù hợp trong nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI vào trung tuần tháng 7 năm 2018.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND 

thành phố phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

 

Tin, ảnh: H​à Binh

Tổ Đại biểu số 01 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp xúc cử tri tại phường Hàm Rồng

Đăng lúc: 13/06/2018 19:09:02 (GMT+7)

Ngày 12/6/2018, Tổ Đại biểu số 01 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm lỳ 2016- 2021do đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Lãnh đạo thành phố có các Đồng chí: Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tich Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể  thành phố; Lãnh đạo và hơn 200 Đại biểu cử tri phường Hàm Rồng đã tham dự Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021; Sau khi nghe các báo cáo, cử tri phường Hàm Rồng đã tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác thực hiện các quy hoạch trên địa bàn chưa bảo đảm tiến độ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đơn giá trong đền bù giải phóng mặt bằng chưa phù hợp; công tác vệ sinh môi trường khi thực hiện dự án còn chưa được quan tâm đúng mức; đề xuất tỉnh có chính sách hỗ trợ cho cán bộ phố, thôn, chính sách kêu gọi đầu tư vào khu du lịch văn hóa - lịch sử Hàm Rồng hiệu quả thấp v..v. Phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tich Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời, giải đáp những thắc mắc, đề xuất của cử tri  và sẽ đưa ra thảo luận, giải quyết trong chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI sắp tới.

 

 

 


Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri

 

 

 

Thay mặt tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 01 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hàm Rồng để có những chính sách phù hợp trong nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI vào trung tuần tháng 7 năm 2018.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND 

thành phố phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

 

Tin, ảnh: H​à Binh