UBND TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa

Ngày 11/07/2019 00:00:00

Ngày 10/7/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Thê, Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Văn Tú, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; Công chức, viên chức, người lao động Phòng Quản lý đô thị và  Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm

 

Hội nghị đã thông qua các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Toán giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa; đồng chí Lê Đức Thao giữ chức Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Thanh Hóa kể từ ngày 10/7/2019 với nhiệm kỳ 5 năm.

Lãnh đạo UBND thành phố trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm chức danh mới

 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã ghi nhận những đóng góp của 2 đồng chí trong quá trình công tác ở đơn vị cũ; đồng thời nhấn mạnh, ở cương vị mới các đồng chí tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ và kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ Quản lý nhà nước trong lĩnh vực mình phụ trách; cùng với tập thể Phòng Quản lý đô thị , tập thể Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa giữ vững đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị./.

                                                                                     

Tin, ảnh: Hà Binh

 

UBND TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 11/07/2019 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 10/7/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Thê, Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Văn Tú, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; Công chức, viên chức, người lao động Phòng Quản lý đô thị và  Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm

 

Hội nghị đã thông qua các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Toán giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa; đồng chí Lê Đức Thao giữ chức Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Thanh Hóa kể từ ngày 10/7/2019 với nhiệm kỳ 5 năm.

Lãnh đạo UBND thành phố trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm chức danh mới

 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã ghi nhận những đóng góp của 2 đồng chí trong quá trình công tác ở đơn vị cũ; đồng thời nhấn mạnh, ở cương vị mới các đồng chí tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ và kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ Quản lý nhà nước trong lĩnh vực mình phụ trách; cùng với tập thể Phòng Quản lý đô thị , tập thể Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa giữ vững đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị./.

                                                                                     

Tin, ảnh: Hà Binh