Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ thành phố Thanh Hóa

Ngày 03/09/2020 19:46:09

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Thanh Hóa (15/11/1945 – 15/11/2020), Thành ủy thành phố tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ thành phố Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành” nhằm thông tin, tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử hoạt động và lãnh đạo các phong trào cách mạng trong thành phố Thanh Hóa trong suốt 75 năm qua.

Cuộc thi “Đảng bộ thành phố Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành” được chính thức phát động từ ngày 01/9/2020. Theo đó, cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Toàn bộ nội dung về Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên Trang tin điện tử của Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch thành phố Thanh Hóa. (Click xem tại đây)

Thông qua cuộc thi đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về 75 năm lịch sử Đảng bộ thành phố Thanh Hóa; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng.

 

BBT

Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 03/09/2020 19:46:09 (GMT+7)

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Thanh Hóa (15/11/1945 – 15/11/2020), Thành ủy thành phố tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ thành phố Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành” nhằm thông tin, tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử hoạt động và lãnh đạo các phong trào cách mạng trong thành phố Thanh Hóa trong suốt 75 năm qua.

Cuộc thi “Đảng bộ thành phố Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành” được chính thức phát động từ ngày 01/9/2020. Theo đó, cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Toàn bộ nội dung về Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên Trang tin điện tử của Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch thành phố Thanh Hóa. (Click xem tại đây)

Thông qua cuộc thi đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về 75 năm lịch sử Đảng bộ thành phố Thanh Hóa; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng.

 

BBT