Đính chính câu hỏi trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ thành phố Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành”

Ngày 16/09/2020 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 07–KH/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Thanh Hóa (15/11/1945 – 15/11/2020); ngày 20/8/2020 Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành Kế hoạch, Thể lệ và bộ câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ thành phố Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành” tới các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình nghiên cứu chuẩn bị bộ câu hỏi Cuộc thi, Ban tổ chức xin đính chính lại câu 5 trong phần thi trắc nghiệm. Câu hỏi đã được điều chỉnh, xem lại tại: https://truyenhinhtpth.com.vn/cuoc-thi-tim-hieu-dang-bo-thanh-pho-thanh-hoa-75-nam-phat-trien-va-truong-thanh/

Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và thông cảm!

Đính chính câu hỏi trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ thành phố Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành”

Đăng lúc: 16/09/2020 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 07–KH/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Thanh Hóa (15/11/1945 – 15/11/2020); ngày 20/8/2020 Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành Kế hoạch, Thể lệ và bộ câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ thành phố Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành” tới các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình nghiên cứu chuẩn bị bộ câu hỏi Cuộc thi, Ban tổ chức xin đính chính lại câu 5 trong phần thi trắc nghiệm. Câu hỏi đã được điều chỉnh, xem lại tại: https://truyenhinhtpth.com.vn/cuoc-thi-tim-hieu-dang-bo-thanh-pho-thanh-hoa-75-nam-phat-trien-va-truong-thanh/

Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và thông cảm!