Hội nghị giao ban chỉ đạo XDCS và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 10/09/2020 11:38:41

Sáng ngày 10/9/2020, đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC thành phố chủ trì hội nghị giao ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

 

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua Quyết định kiện toàn BCĐ và dự thảo Quyết định phân công thành viên BCĐ phụ trách đơn vị. Trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Xây dựng cơ sơ và thực hiện Quy chế dân chủ (XDCS và QCDC) 9 tháng đầu năm cho thấy, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế xã hội, nhưng các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Hội của TW, tỉnh và thành phố. Chính quyền từ thành phố đến các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục với công dân, tạo thuận lợi trong giao dịch dân sự nhất là các lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng, tư pháp – hộ tịch… tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện công khai dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, nhất là tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19, rà soát, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch qua đó để nhân dân được biết và cùng giám sát. Trong 9 tháng thành phố đã vận động nhân dân các phường, xã tham gia ủng hộ quỹ phòng chống Covid -19 với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân có nhiều tiến bộ. Kết quả thực hiện QCDC ở các loại hình tiếp tục có sự chuyển biến. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nội quy, quy chế, quy định.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa – Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ thành phố thông qua Quyết định kiện toàn BCĐ

Hệ thống Dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người dân thành phố nói lời hay làm nhiều việc tốt, thân thiện, mến khách.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận chỉ ra tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2020. Điển hình như việc giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm; các khu tái định cư chậm hoàn thiện cơ sở hạ tầng; chất lượng hoạt động của BCĐ chưa đồng đều; việc thực hiện quy chế dân chủ đối với các loại hình doanh nghiệp còn nhiếu khó khăn. Các ý kiến chỉ ra giải pháp, các mục tiêu 3 tháng cuối năm 2020 như bảo đảm tình hình chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng để đảm bảo thành công cho Đại hội Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Lê Anh Tuấn – P. Bí thư Thường trực Thành ủy , Trưởng BCĐ xây dựng XDCS và thực hiện QCDC Thành ủy khai mạc hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Trưởng Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC thành phố đề nghị trong 3 tháng cuối năm 2020, các đồng chí trong BCĐ sâu sát, bám sát cơ sở để chỉ đạo, trong đó, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, nắm chắc tình hình cơ sở trên cuong vị công tác của mình. Đổi mới công tác tuyên truyền đảm bảo thực chất và hiệu quả; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của người dân và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện. Thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

 

Lê Thảo (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa)

Hội nghị giao ban chỉ đạo XDCS và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đăng lúc: 10/09/2020 11:38:41 (GMT+7)

Sáng ngày 10/9/2020, đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC thành phố chủ trì hội nghị giao ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

 

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua Quyết định kiện toàn BCĐ và dự thảo Quyết định phân công thành viên BCĐ phụ trách đơn vị. Trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Xây dựng cơ sơ và thực hiện Quy chế dân chủ (XDCS và QCDC) 9 tháng đầu năm cho thấy, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế xã hội, nhưng các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Hội của TW, tỉnh và thành phố. Chính quyền từ thành phố đến các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục với công dân, tạo thuận lợi trong giao dịch dân sự nhất là các lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng, tư pháp – hộ tịch… tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện công khai dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, nhất là tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19, rà soát, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch qua đó để nhân dân được biết và cùng giám sát. Trong 9 tháng thành phố đã vận động nhân dân các phường, xã tham gia ủng hộ quỹ phòng chống Covid -19 với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân có nhiều tiến bộ. Kết quả thực hiện QCDC ở các loại hình tiếp tục có sự chuyển biến. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nội quy, quy chế, quy định.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa – Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ thành phố thông qua Quyết định kiện toàn BCĐ

Hệ thống Dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người dân thành phố nói lời hay làm nhiều việc tốt, thân thiện, mến khách.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận chỉ ra tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2020. Điển hình như việc giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm; các khu tái định cư chậm hoàn thiện cơ sở hạ tầng; chất lượng hoạt động của BCĐ chưa đồng đều; việc thực hiện quy chế dân chủ đối với các loại hình doanh nghiệp còn nhiếu khó khăn. Các ý kiến chỉ ra giải pháp, các mục tiêu 3 tháng cuối năm 2020 như bảo đảm tình hình chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng để đảm bảo thành công cho Đại hội Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Lê Anh Tuấn – P. Bí thư Thường trực Thành ủy , Trưởng BCĐ xây dựng XDCS và thực hiện QCDC Thành ủy khai mạc hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Trưởng Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC thành phố đề nghị trong 3 tháng cuối năm 2020, các đồng chí trong BCĐ sâu sát, bám sát cơ sở để chỉ đạo, trong đó, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, nắm chắc tình hình cơ sở trên cuong vị công tác của mình. Đổi mới công tác tuyên truyền đảm bảo thực chất và hiệu quả; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của người dân và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện. Thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

 

Lê Thảo (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa)