KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 3

Ngày 02/11/2020 10:38:00

Sáng ngày 2/11/2020, tại hội trường Trung tâm chính trị thành phố Thanh Hóa, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Thanh Hóa đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3, khóa 149 năm 2020. Dự khai mạc lớp học có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa; đại tá Nguyễn Hữu Thuật – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 qp 2.jpg

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng và khẳng định công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục Quốc phòng - An ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên và là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức lớp học và các học viên cần thực hiện nghiêm túc quy định lớp học đề ra. Bên cạnh đó, các đồng chí giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giới thiệu từng nội dung, bảo đảm chất lượng cao nhất, chú trọng gắn nội dung bài giảng với phân tích, giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh.

qp.jpg

Toàn cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3, khóa 149 năm 2020

Trong thời gian 12 ngày, từ ngày 2/11 đến 17/11/2020, 70 học viên của lớp học thuộc đối tượng 3 sẽ được các giảng viên truyền đạt 14 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng – An ninh; Chiến lược Quốc phòng – An ninh một số nước có liên quan đến Quốc phòng – An ninh của Việt Nam; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới… và thực hành bắn súng ngắn K54, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn.

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng những kiến thức quân sự cần thiết để các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương. Góp phần, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


                                                                        Thu Phương (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa)

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 3

Đăng lúc: 02/11/2020 10:38:00 (GMT+7)

Sáng ngày 2/11/2020, tại hội trường Trung tâm chính trị thành phố Thanh Hóa, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Thanh Hóa đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3, khóa 149 năm 2020. Dự khai mạc lớp học có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa; đại tá Nguyễn Hữu Thuật – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 qp 2.jpg

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng và khẳng định công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục Quốc phòng - An ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên và là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức lớp học và các học viên cần thực hiện nghiêm túc quy định lớp học đề ra. Bên cạnh đó, các đồng chí giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giới thiệu từng nội dung, bảo đảm chất lượng cao nhất, chú trọng gắn nội dung bài giảng với phân tích, giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh.

qp.jpg

Toàn cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3, khóa 149 năm 2020

Trong thời gian 12 ngày, từ ngày 2/11 đến 17/11/2020, 70 học viên của lớp học thuộc đối tượng 3 sẽ được các giảng viên truyền đạt 14 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng – An ninh; Chiến lược Quốc phòng – An ninh một số nước có liên quan đến Quốc phòng – An ninh của Việt Nam; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới… và thực hành bắn súng ngắn K54, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn.

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng những kiến thức quân sự cần thiết để các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương. Góp phần, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


                                                                        Thu Phương (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa)