Chủ tịch UBND thành phố tổ chức họp khẩn về công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 4

Ngày 16/08/2018 15:09:27

Ngày 16/8/2018, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ trì Hội nghị khẩn về công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 4.

  
Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tich UBND các xã, phường.

 

 

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Tại Hội  nghị, Lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố đã báo cáo thực trạng tình hình cơn bão số 4; công tác chuẩn bị về vật tư, phương tiện và nhân lực nhằm làm chủ và sẵn sàng xử lý các sự cố về lụt bão có thể xảy ra trên địa bàn trong mùa mưa bão sắp tới, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống của nhân dân.

 

 

 

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của Lãnh đạo các cơ quan, các phường, xã, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao về công tác chuẩn bị của các đơn vị, phường, xã; đồng thời yêu cầu các đơn vị, các phường, xã cần tích cực kiểm tra, rà soát những điểm xung yếu ở các tuyến đê, công trình tiêu thoát nước; chuẩn bị tốt về vật tư, phương tiện và lực lượng phòng chống lụt bão của địa phương theo phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng phòng chống cơn bão số 4 không để sự cố bất ngờ có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân.                                                                                             

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Chủ tịch UBND thành phố tổ chức họp khẩn về công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 4

Đăng lúc: 16/08/2018 15:09:27 (GMT+7)

Ngày 16/8/2018, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ trì Hội nghị khẩn về công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 4.

  
Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tich UBND các xã, phường.

 

 

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Tại Hội  nghị, Lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố đã báo cáo thực trạng tình hình cơn bão số 4; công tác chuẩn bị về vật tư, phương tiện và nhân lực nhằm làm chủ và sẵn sàng xử lý các sự cố về lụt bão có thể xảy ra trên địa bàn trong mùa mưa bão sắp tới, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống của nhân dân.

 

 

 

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của Lãnh đạo các cơ quan, các phường, xã, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao về công tác chuẩn bị của các đơn vị, phường, xã; đồng thời yêu cầu các đơn vị, các phường, xã cần tích cực kiểm tra, rà soát những điểm xung yếu ở các tuyến đê, công trình tiêu thoát nước; chuẩn bị tốt về vật tư, phương tiện và lực lượng phòng chống lụt bão của địa phương theo phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng phòng chống cơn bão số 4 không để sự cố bất ngờ có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân.                                                                                             

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh