Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 01/07/2019 15:14:30

Sáng 30/6/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Trịnh Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 37 phường, xã trên địa bàn thành phố và hơn 200 đại biểu là hội viên thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Toàn cảnh Đại hội

Hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại 4 khu công nghiệp là: Lễ Môn, Tây Bắc Ga, Hoàng Long và khu công nghiệp FLC Hoàng Long. Tuy nhiên các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đang hoạt động riêng lẻ, tự phát, chưa có sân chơi chung để cùng nhau giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Từ thực tế trên và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, rất cần một tổ chức để tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố thành một khối thống nhất, hoạt động đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, không phân biệt doanh nghiệp lớn, nhỏ. Xuất phát từ yêu cầu đó, trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố, ngày 3/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định số về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố khai mạc Đại hội.

Với mục tiêu xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố ngày càng phát triển lớn mạnh về quy mô, tổ chức và hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong việc hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiếp thu, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  Hiệp hội tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, phát triển hội viên; Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, tranh thủ sự hỗ trợ của UBND thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để có các cơ chế chính sách, tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn cho việc phát triển kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự nhiệt huyết của Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố. Đồng chí mong muốn, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố sẽ từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản lý, điều hành để doanh nghiệp trên địa bàn thành phố không ngừng phát triển. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên trong sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế; là cầu nối để các doanh nghiệp hội viên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp trẻ tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật, xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo, phấn đấu xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa phát triển toàn diện và bền vững. Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Xuân cam kết sẽ luôn đồng hành để tháo gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc để cho các doanh nghiêp có môi trường thuận lợi nhất trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

BCH Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã  bầu 45 ông, bà là các chủ doanh nghiệp vào BCH Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

 

Tin, ảnh: Hà Binh 

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Đăng lúc: 01/07/2019 15:14:30 (GMT+7)

Sáng 30/6/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Trịnh Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 37 phường, xã trên địa bàn thành phố và hơn 200 đại biểu là hội viên thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Toàn cảnh Đại hội

Hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại 4 khu công nghiệp là: Lễ Môn, Tây Bắc Ga, Hoàng Long và khu công nghiệp FLC Hoàng Long. Tuy nhiên các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đang hoạt động riêng lẻ, tự phát, chưa có sân chơi chung để cùng nhau giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Từ thực tế trên và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, rất cần một tổ chức để tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố thành một khối thống nhất, hoạt động đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, không phân biệt doanh nghiệp lớn, nhỏ. Xuất phát từ yêu cầu đó, trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố, ngày 3/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định số về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố khai mạc Đại hội.

Với mục tiêu xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố ngày càng phát triển lớn mạnh về quy mô, tổ chức và hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong việc hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiếp thu, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  Hiệp hội tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, phát triển hội viên; Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, tranh thủ sự hỗ trợ của UBND thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để có các cơ chế chính sách, tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn cho việc phát triển kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự nhiệt huyết của Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố. Đồng chí mong muốn, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố sẽ từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản lý, điều hành để doanh nghiệp trên địa bàn thành phố không ngừng phát triển. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên trong sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế; là cầu nối để các doanh nghiệp hội viên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp trẻ tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật, xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo, phấn đấu xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa phát triển toàn diện và bền vững. Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Xuân cam kết sẽ luôn đồng hành để tháo gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc để cho các doanh nghiêp có môi trường thuận lợi nhất trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

BCH Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã  bầu 45 ông, bà là các chủ doanh nghiệp vào BCH Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

 

Tin, ảnh: Hà Binh