Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc về xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại thành phố Thanh Hóa

Ngày 06/06/2019 15:22:54

Ngày 05/6/2019, thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã đi kiểm tra, tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và có buổi làm việc với xã Hoằng Đại về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

Tham gia cùng đoàn công tác, Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Trưởng các phòng, ban chuyên môn của thành phố; Lãnh đạo xã Hoằng Đại và phường Đông Cương.

 

Sau khi đi kiểm tra và tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp tại phường Đông Cương và xã Hoằng Đại, đoàn công tác đã có buổi kiểm tra và làm việc với xã Hoằng Đại về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

 

Đồng chí Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của thành phố Thanh Hóa; Lãnh đạo xã Hoằng Đại báo cáo Kế hoạch xây dựng xã đạt Nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 25/2018QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020. Theo đó, từ nền tảng của xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới, Hoằng Đại tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tranh thủ mọi nguồn lực, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trong từng tiêu chí, xây dựng xã mạnh về mọi mặt sớm đạt các tiêu chí đạt xã Nông thôn mới nâng cao và xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố  thành phố trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chi Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương kết quả của thành phố Thanh Hóa trong xây dựng Nông thôn mới nói chung và xây dựng Nông thôn mới nâng cao nói riêng; đồng thời nhấn mạnh, để đạt xã Nông thôn mới nâng cao phải có sự kiểm tra, giám sát của Lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn thành phố; Cán bộ và nhân dân Hoằng Đại cần nỗ lực hơn nữa, xây dựng các mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh, ANTT, VSMT, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân phấn đấu đạt các tiêu chí xã Nông thôn kiểu mẫu./.

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc về xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 06/06/2019 15:22:54 (GMT+7)

Ngày 05/6/2019, thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã đi kiểm tra, tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và có buổi làm việc với xã Hoằng Đại về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

Tham gia cùng đoàn công tác, Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Trưởng các phòng, ban chuyên môn của thành phố; Lãnh đạo xã Hoằng Đại và phường Đông Cương.

 

Sau khi đi kiểm tra và tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp tại phường Đông Cương và xã Hoằng Đại, đoàn công tác đã có buổi kiểm tra và làm việc với xã Hoằng Đại về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

 

Đồng chí Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của thành phố Thanh Hóa; Lãnh đạo xã Hoằng Đại báo cáo Kế hoạch xây dựng xã đạt Nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 25/2018QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020. Theo đó, từ nền tảng của xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới, Hoằng Đại tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tranh thủ mọi nguồn lực, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trong từng tiêu chí, xây dựng xã mạnh về mọi mặt sớm đạt các tiêu chí đạt xã Nông thôn mới nâng cao và xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố  thành phố trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chi Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương kết quả của thành phố Thanh Hóa trong xây dựng Nông thôn mới nói chung và xây dựng Nông thôn mới nâng cao nói riêng; đồng thời nhấn mạnh, để đạt xã Nông thôn mới nâng cao phải có sự kiểm tra, giám sát của Lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn thành phố; Cán bộ và nhân dân Hoằng Đại cần nỗ lực hơn nữa, xây dựng các mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh, ANTT, VSMT, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân phấn đấu đạt các tiêu chí xã Nông thôn kiểu mẫu./.

 

Tin, ảnh: Hà Binh