Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách quý I và nhiệm vụ thu chi ngân sách  quý II năm 2019

Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách quý I và nhiệm vụ thu chi ngân sách quý II năm 2019

UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi quý I năm 2019 ngân sách cấp thành phố, như sau:

UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi quý I năm 2019 ngân sách cấp thành phố, như sau:
Thực hiện theo Điều 4, Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
Thực hiện kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 25/3/2019 của UBND TP Thanh Hóa về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
1. Thông báo số: 197/TB-HĐXLTS ngày 08/5/2019 về việc bán thanh lý tài sản là vật liệu thu hồi sau GPMB Dự án: Cải tạo, sửa chữa tháp đồng hồ Asia, trám vá các tuyến đường xung quanh lễ đài và cải tạo 02 đài phun nước thuộc Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa:
Trong những ngày qua, tại thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng tới sự kiện Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Cùng với công tác chỉnh trang đô thị, thành phố Thanh Hóa đã đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ cho Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.
Ngày 11/4/2019, Thành phố Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông; khai trương Cổng thông tin hành chính công điện tử; công bố đường dây nóng của UBND thành phố Thanh Hóa.
Ngày 02/4/2019, thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Giao ban công tác đô thị; Triển khai phương án đảm bảo ANTT, ATGT, phòng, chống cháy nổ phục vụ Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; Kế hoach xóa bỏ chợ tự phát trên địa bàn thành phố.
Ngày 30/3/2019, xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2018.