Thông báo số 57/TB-TTPTQĐTP về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Thông báo số 57/TB-TTPTQĐTP về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (đợt 1) Dự án: Khu dân cư xã Quảng Tâm và Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 8197/QĐ-UBND, ngày 29/10/2013 (Điều chỉnh MBQH số 79/UB-TNMT, ngày 20/12/2011)

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (đợt 1) Dự án: Khu dân cư xã Quảng Tâm và Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 8197/QĐ-UBND, ngày 29/10/2013 (Điều chỉnh MBQH số 79/UB-TNMT, ngày 20/12/2011)
Ngày 23/ 3/2019, xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2018.
Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019 của HĐND thành phố, trong những ngày đầu tháng 3/2019, Thường trực HĐND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức các đoàn thực hiện giám sát Cải cách thủ tục hành chính tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố.
Ngày 28/02/2019, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ Đông năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Ngày 24/02/2019, Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng Lãnh đạo một số phòng, ban UBND thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã Hoằng Quang về công tác xây dựng Nông thôn mới.
Nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019, ngày 12/02/2019, các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố đã đi thăm, tặng quà và kiểm tra công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh dầu năm tại các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án: Đầu tư công trình thương mại dịch vụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa MBQH: 2155/QH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:
Ngày 16/01/2019, Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2018; Triển khai kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.