Thành phố Thanh Hóa bình ổn giá thịt lợn trên thị trường

Thành phố Thanh Hóa bình ổn giá thịt lợn trên thị trường

Cuối năm 2019 và đầu năm 2020, dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát cơ bản, tốc độ tái đàn lợn tăng nhanh cộng với những biện pháp bình ổn giá của nhà nước, nên giá lợn hơi và thịt lợn những ngày gần đây đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi thì nguyên nhân chính của việc giảm giá thịt lợn lần này cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid–19.

Cuối năm 2019 và đầu năm 2020, dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát cơ bản, tốc độ tái đàn lợn tăng nhanh cộng với những biện pháp bình ổn giá của nhà nước, nên giá lợn hơi và thịt lợn những ngày gần đây đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi thì nguyên nhân chính của việc giảm giá thịt lợn lần này cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid–19.
Trung tâm phát triển Quỹ thành phố Thanh Hóa thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại Mặt bằng Quy hoạch 9449 phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa như sau:
Trung tâm phát triển Quỹ thành phố Thanh Hóa thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại Mặt bằng Quy hoạch 8197 thuộc hai xã Quảng Tâm và Quảng phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa như sau:
Hội đồng xử lý tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng công trình giáo dục, thể thao (MBQH: 3241) tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
Ngày 4/9/2019, đoàn Thẩm tra huyện (thị xã, thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã tổ chức thẩm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XD NTM) tại thành phố Thanh Hoá.
Thành phố Thanh Hóa công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Chớp, phường Tào Xuyên; chợ Rạm, xã Hoằng Long; chợ Vân Nhung, xã Đông Lĩnh.
Ngày 20/8/2019, phường Trường Thi đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập phường (20/8/2004 – 20/8/2019) và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.