Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (điều chỉnh nội dung của thông báo số 11,12,13,14 ngày 20/4/2018

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (điều chỉnh nội dung của thông báo số 11,12,13,14 ngày 20/4/2018

Do điều chỉnh tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo đến các tổ chức, cá nhân thông báo mới nhất (điều chỉnh nội dung của thông báo số 11,12,13,14)..

Do điều chỉnh tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo đến các tổ chức, cá nhân thông báo mới nhất (điều chỉnh nội dung của thông báo số 11,12,13,14)..
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án khu khai thác quỹ đất hai bên đường vành đai Đông Tây tại khu tái định cư Đông Vệ 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 931/UBND-QLĐT ngày 10/6/2009), với các nội dung cụ thể như sau:
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án khu khai thác quỹ đất hai bên đường vành đai Đông Tây tại khu tái định cư Đông Vệ 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 931/UBND-QLĐT ngày 10/6/2009), với các nội dung cụ thể như sau:
Ngày 22/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quản lý đô thị 2 tháng đầu năm 2018.
Ngày 01/02/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quản lý đô thị năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 ; Triển khai Kế hoạch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2018.
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, (đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa), thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, các mặt bằng quy hoạch sau:
Đấu giá đất Mặt bằng quy hoạch số 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 thuộc phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa