HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH THANH HÓA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH THANH HÓA

- Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa là Cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thanh Hóa.

- Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa là Cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thanh Hóa.
Sáng 30/6/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Ngày 05/6/2019, thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã đi kiểm tra, tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và có buổi làm việc với xã Hoằng Đại về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.
UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi quý I năm 2019 ngân sách cấp thành phố, như sau:
Thực hiện theo Điều 4, Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
Thực hiện kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 25/3/2019 của UBND TP Thanh Hóa về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
1. Thông báo số: 197/TB-HĐXLTS ngày 08/5/2019 về việc bán thanh lý tài sản là vật liệu thu hồi sau GPMB Dự án: Cải tạo, sửa chữa tháp đồng hồ Asia, trám vá các tuyến đường xung quanh lễ đài và cải tạo 02 đài phun nước thuộc Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa:
Trong những ngày qua, tại thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng tới sự kiện Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Cùng với công tác chỉnh trang đô thị, thành phố Thanh Hóa đã đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ cho Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.