Thành phố Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông

Thành phố Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông

Ngày 11/4/2019, Thành phố Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông; khai trương Cổng thông tin hành chính công điện tử; công bố đường dây nóng của UBND thành phố Thanh Hóa.

Ngày 11/4/2019, Thành phố Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông; khai trương Cổng thông tin hành chính công điện tử; công bố đường dây nóng của UBND thành phố Thanh Hóa.
Ngày 02/4/2019, thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Giao ban công tác đô thị; Triển khai phương án đảm bảo ANTT, ATGT, phòng, chống cháy nổ phục vụ Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; Kế hoach xóa bỏ chợ tự phát trên địa bàn thành phố.
Ngày 30/3/2019, xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2018.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (đợt 1) Dự án: Khu dân cư xã Quảng Tâm và Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 8197/QĐ-UBND, ngày 29/10/2013 (Điều chỉnh MBQH số 79/UB-TNMT, ngày 20/12/2011)
Ngày 23/ 3/2019, xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2018.
Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019 của HĐND thành phố, trong những ngày đầu tháng 3/2019, Thường trực HĐND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức các đoàn thực hiện giám sát Cải cách thủ tục hành chính tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố.
Ngày 28/02/2019, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ Đông năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Ngày 24/02/2019, Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng Lãnh đạo một số phòng, ban UBND thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã Hoằng Quang về công tác xây dựng Nông thôn mới.