Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2018; Triển khai kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngày 18/01/2019 14:59:34

Ngày 16/01/2019, Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2018; Triển khai kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 Ngày 16/01/2019, Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2018; Triển khai kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

  Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường, xã và gần 800 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng phố, thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận của hơn 300 phố, thôn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tham dự Hội nghị.

  

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

  Hội nghị đã thông qua báo cáo Kết quả hoạt động phố, thôn năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Năm 2018, các chi bộ, Ban công tác mặt trận phố, thôn trên địa bàn thành phố đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tôt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương từ đó góp phần rất lớn vào phát triển Kinh tế- Xã hội của từng địa phương; nhiều mô hình hoạt động về ANTT, ATGT, quản lý đô thị, xóa đói giảm nghèo, từ thiện nhân đạo v.v có sức lan tỏa và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng văn minh- giàu đẹp.

     

Đồng chí Đàm Văn Thê, Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương những đóng góp của đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng phố, thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận phố, thô trên địa bàn thành phố trong năm 2018; đồng thời nhấn mạnh, công tác hoạt động phố thôn năm 2019 còn không ít khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phố thôn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra những nhiệm vụ phù hợp với  thực tiễn cuộc sống nhân dân; phấn đấu để mỗi xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2019. Trước mắt, cán bộ các phố, thôn phải thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện không vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và đốt pháo nổ, thả đèn trời trái phép; bảo đảm tốt công tác ANTT trong dịp, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi  2019.

  

Đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Nhân dịp này thành phố đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể 37 cá nhân và 37 tổ dân phố đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Lãnh đạo thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị.

                                                                                                   

Tin, ảnh: Hà Binh

  

Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2018; Triển khai kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Đăng lúc: 18/01/2019 14:59:34 (GMT+7)

Ngày 16/01/2019, Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2018; Triển khai kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 Ngày 16/01/2019, Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2018; Triển khai kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

  Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường, xã và gần 800 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng phố, thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận của hơn 300 phố, thôn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tham dự Hội nghị.

  

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

  Hội nghị đã thông qua báo cáo Kết quả hoạt động phố, thôn năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Năm 2018, các chi bộ, Ban công tác mặt trận phố, thôn trên địa bàn thành phố đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tôt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương từ đó góp phần rất lớn vào phát triển Kinh tế- Xã hội của từng địa phương; nhiều mô hình hoạt động về ANTT, ATGT, quản lý đô thị, xóa đói giảm nghèo, từ thiện nhân đạo v.v có sức lan tỏa và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng văn minh- giàu đẹp.

     

Đồng chí Đàm Văn Thê, Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương những đóng góp của đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng phố, thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận phố, thô trên địa bàn thành phố trong năm 2018; đồng thời nhấn mạnh, công tác hoạt động phố thôn năm 2019 còn không ít khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phố thôn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra những nhiệm vụ phù hợp với  thực tiễn cuộc sống nhân dân; phấn đấu để mỗi xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2019. Trước mắt, cán bộ các phố, thôn phải thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện không vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và đốt pháo nổ, thả đèn trời trái phép; bảo đảm tốt công tác ANTT trong dịp, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi  2019.

  

Đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Nhân dịp này thành phố đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể 37 cá nhân và 37 tổ dân phố đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Lãnh đạo thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị.

                                                                                                   

Tin, ảnh: Hà Binh