Thông báo của Văn phòng ĐK QSDĐ TPTH, Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BT 087434 do UBND TPTH cấp ngày 28/3/2014

Ngày 16/03/2020 12:47:27

Thông báo số 147/TB-VPDK ngày 6/3/2020 của Văn phòng ĐK QSDĐ TPTH, Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BT 087434 do UBND TPTH cấp ngày 28/3/2014 cho bà Đỗ Thị Thanh Phúc tại Lô B33 MBQH 889, p Quảng Thắng, TPTH, tỉnh Thanh Hóa

 Xem và tải về nội dung Thông báo số 147/TB-VPDK ngày 6/3/2020

Thông báo của Văn phòng ĐK QSDĐ TPTH, Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BT 087434 do UBND TPTH cấp ngày 28/3/2014

Đăng lúc: 16/03/2020 12:47:27 (GMT+7)

Thông báo số 147/TB-VPDK ngày 6/3/2020 của Văn phòng ĐK QSDĐ TPTH, Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BT 087434 do UBND TPTH cấp ngày 28/3/2014 cho bà Đỗ Thị Thanh Phúc tại Lô B33 MBQH 889, p Quảng Thắng, TPTH, tỉnh Thanh Hóa

 Xem và tải về nội dung Thông báo số 147/TB-VPDK ngày 6/3/2020