Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO355910, do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 17/5/2013

Đăng lúc: 24/06/2020 15:47:45 (GMT+7)

Thông báo số 447/TB-VPĐK ngày 23/6/2020 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Thanh Hóa Vv hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO355910, do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 17/5/2013 cho ông Nguyễn Trần Út tại Lô D3 MBQH934, p Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa